Årsmøte i Klimapartnere Agder, onsdag 8.mars

Klimapartnere Agder er glade for å kunne ønske velkommen til årsmøtet for 2017 onsdag den 8.mars.

Vi er veldig fornøyd med at Tine Sundtoft vil åpne årsmøtet. Arbeid med et klima-veikart for Agder er satt i gang. Formål: ’Slik skal Agder oppfylle vår del av Paris-avtalen’. Tine Sundtoft vil fortelle om arbeidet med ’Klima-veikartet for Agder’ og hvordan Klimapartnere spiller en rolle her.

Etter flere forsøk har vi lykkes med å få Per Espen Stoknes til Klimapartnere sitt årsmøte. Per Espen Stoknes er en svært inspirerende og motiverende talsmann for en offensiv og lønnsom klimasatsing. Så gled dere til denne presentasjonen!

På årsmøtet vil også nye Klimapartnere kort presentere seg selv og hva de jobber med som kan knyttes opp mot klima og miljø. Nye Klimapartnere som vil signere den 8.mars er Tvedestrand kommune og Markedskraft. Agder Kollektivtrafikk (AKT) som signerte i januar vil også presentere seg.

Agenda
12.00-12.30:  Lunsj – bærekraftig så klart

12.30-13.30
• Velkommen og informasjon om ’Klima-veikart for Agder’, Tine Sundtoft, Fylkesrådmann Vest-Agder

• Årsberetning og årsmøte-saker for Klimapartnere  og hvordan satse med enda mer trykk i 2017

13.30-13.45: Pause

13.45-15.00

• Kort presentasjon av nye Klimapartnere
o Agder Kollektivtrafikk (AKT)
o Tvedestrand kommune
o Markedskraft

• Grønn vekst (..og ikke bare grønnpreik), Per Espen Stoknes, Førstelektor BI
o Ca. 30 minutters presentasjon
o Spørsmålsrunde, kommentarer m.m.

• Oppsummering og slutt

Påmelding til mailto:torstein.thorsen.ekern@nullaustagderfk.no innen 3.mars.

Vel møtt!

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar