Snart kan kunstig intelligens styre vannkraftverk

Bildetekst: Å planlegge bruk av vannreservoarer er en uhyre kompleks operasjon. Nå vil forskere at datamaskiner selv skal lage modellene ved å prøve og feile. Bildet er fra Vatnedalsdammen. (Foto: Agder Energi)

2 av våre Klimapartnere, Agder Energi og Universitetet i Agder, har satt i gang et svært spennende prosjekt som kopler digitalisering og grønn vekst. De utvikler nå styringsverktøy som gjør at datamaskiner selv kan lære seg å styre kraftproduksjonen. Får de det til blir de først i verden.

Vannkraftverk har en tilsynelatende utømmelig kilde til energi. Likevel er det til enhver tid bare en begrenset vannmengde som er tilgjengelig i vannmagasinene, og utfordringen er å bruke dette vannet optimalt.

De matematiske modellene som styrer kraftproduksjonen i dag er rundt 30 år gamle, og det er utfordrende å optimalisere produksjonen til å bli så lønnsom som mulig.

– Kraftproduksjon er så komplekst at det er vanskelig å få de matematiske modellene til å treffe virkeligheten. Det er mye usikkerhet forbundet med å planlegge for nedbør og strømpriser i fremtiden, og det er også mye usikkerhet rundt fysikken i systemet, sier professor Ole-Christoffer Granmo, ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder (UiA).

Sammen med kraftselskapet Agder Energi planlegger han å bruke såkalt dyp forsterkingslæring, hvor maskinene lærer ved å prøve og feile på egenhånd. Dermed kan datamaskinen selv bygge opp modeller som tar høyde for unøyaktigheter og usikkerhet.

Prosjektet Generic Hydropower Optimization Using Deep Reinforcement Learning har et budsjett på 5,4 millioner kroner, og har fått støtte fra Forskningsrådets ENERGIX-program.

– Vi ønsker å være med på dette for å forbedre måten vi disponerer vannressursene på. UiA er ledende i Norge på kunstig intelligens, og vi ønsker å støtte opp om den lokale kunnskapen og kompetansen som finnes der, sier Bernt Viggo Matheussen, leder for avdeling for hydrologi og meteorologi på Agder Energi.

 

Se mer informasjon om dette prosjektet på www.agderenergi.no

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar