2 nye Klimapartnere – Kilden Teater og Konserthus og Agder Kollektivtrafikk

Vi i Klimapartnere er veldig glade for å kunne annonsere at vi forrige uke fikk med oss 2 nye Klimapartnere. Rett i forkant av årets Agderkonferansen signerte vi samarbeidsavtaler med Kilden Teater og Konserthus og Agder Kollektivtrafikk (AKT). Det er veldig gledelig at både Kilden og AKT nå er med i felles innsats for et mer klimavennlig Agder!

Årets Agderkonferanse hadde som tema: Vekstkraft – muligheter i det grønne skiftet’. Midt i blinken for oss i Klimapartnere, og tydeligvis for mange andre sentrale aktører på Sørlandet også; det var ca. 550 mennesker til stede på konferansen. Agderkonferansen arrangeres hvert år på Kilden teater- og konserthus. Årets konferanse hadde et svært solid program med flere store, tunge navn samt mange lokale og regionale bedrifter som jobber med løsninger innenfor grønn omstilling – flere av disse var Klimapartnere. Ekstra gledelig var det at Klimapartnere Agder og prosjektleder Torstein Thorsen Ekern også fikk presentere Klimapartnere og resultatene som er oppnådd i vårt nettverk.

Kilden Teater og Konserthus

Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera og Kilden Kultur.

Kilden Teater og Konserthus sto ferdig i 2012, og har siden blitt belønnet for innovative, vakre og spennende løsninger. Byggteknisk og akustisk er konsertsalen en av Europas mest avanserte rom for levende musikk. Teatersalen muliggjør fullskalaoppsetninger av musikaler og storslåtte operaer. I kulissene skjuler det seg eksepsjonelle, høyteknologiske løsninger som gir regissører, scenografer og lyskunstnere et unikt spillerom.

Kilden har siden begynnelsen produsert og levert kunstopplevelser til et stort og begeistret publikum. Omkring 200 000 mennesker besøker hvert år bygget som rommer fire saler, med plass til 2270 publikummere – i tillegg til et stort utendørs amfi i Fjæreheia i Grimstad.

Vi i Klimapartnere synes det er veldig gledelig at vi nå kan bidra til Kilden Teater og Konserthus ønske om å gjennomføre alle sine aktiviteter på en litt mer klima- og miljøvennlig måte.

Se mer på www.kilden.com

Agder Kollektivtrafikk (AKT)

AKT har ansvaret for all kollektivtrafikk i Vest-Agder og Aust-Agder, inkludert lovpålagte skyssoppgaver. Hovedformålet til AKT er å tilby innbyggerne i Agder et velfungerende kollektivtilbud, med tilhørende informasjonstjenester.

AKT eies av Vest-Agder fylkeskommune (40 %), Aust-Agder fylkeskommune (40 %) og Kristiansand kommune (20 %).
Selskapet skal ikke ha overskudd som formål og skal heller ikke utbetale utbytte til eierne. 

Selskapet har ansvar for:

  • All kollektivtrafikk i Vest-Agder og Aust-Agder
  • All skolebarntransport i Vest-Agder og Aust-Agder
  • Kontrakter med busselskaper og transportører
  • Ruteopplysning 177 for begge Agderfylkene

Vi i Klimapartnere jobber med flere av våre andre medlems-virksomheter med mål om nullvekst i biltrafikken. Det betyr at all vekst i trafikk skal tas av kollektivreiser, sykkel og gange. Det er derfor veldig gledelig at vi nå har AKT med på Klimapartnere-laget slik at vi kan bidra til enda mer trykk på kollektiv-satsingen på Agder.

Se mer på www.akt.no

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar