Invitasjon til seminar og Klimapartnere Troms sitt første partnermøte

klimapartnere-troms-3

Klimapartnere Troms kommer nå i gang for fullt i februar 2017.  Troms fylkeskommune inviterer til seminar og Klimapartnere Troms sitt første partnermøte den 9.februar. Dette har vi sett frem til lenge!

I desember 2015 vedtok fylkestinget regional strategi for klima og energi i Troms 2015 – 2025. Der slås det fast at nasjonale klimamål også innebærer forpliktelser og muligheter i Troms. Det er vedtatt på alle nivå at vi må få ned klimautslippene og bli grønnere i alt vi gjør. Internasjonalt er det Paris-avtalen som forplikter til å utarbeide nasjonale planer for utslippskutt. Nasjonalt har vi Stortingets klimaforlik, og en Norges klimalov er på trappene. Dette innebærer skjerpede krav til målbare utslippsreduksjoner og konkrete klimatiltak som gir effekt. Både på samfunnsnivå, sektor og bedriftsnivå blir det stilt spørsmål om klimaregnskap.

Regional strategi for klima og energi i Troms 2015 – 2025 anbefaler som en del av oppfølgingen for å møte klimautfordringene, å etablere Klimapartnere Troms – et offentlig-privat samarbeid for å utvikle og iverksette effektive tiltak som kan inngå i vårt klimaregnskap.

Klimapartnerkonseptet har allerede etablerte nettverk i Agder-fylkene og i Hordaland, og de kan med sine årlige klimaregnskap vise til betydelige utslippsreduksjoner fra medlemsvirksomhetene. Redusert energiforbruk betyr også penger spart i enkeltbedriftene. Og i kommunebudsjettene og i andre offentlige virksomhetene.

Formålet med Klimapartnere Troms er å utvikle og formidle klimakunnskap, være pådriver for utslippsreduksjon og konkret bidra til grønn omstilling i region. Samarbeid i nettverket skal bidra til en miljø- og klimavennlig samfunns- og næringsutvikling i Nord.

Troms fylkeskommune inviterer derfor til klimaseminar i forbindelse med Klimapartnere Troms’ første Partnermøte 9. februar 2017. Representanter fra ulike bransjer og sektorer vil med utgangspunkt i egen virksomhet og erfaring, innlede om hvordan klimautfordringene og det grønne skiftet også betyr muligheter.

Blant innlederne er Asko Nord, JM Hansen og UiT – Norges arktiske universitet, som alle er med i interimsstyret for Klimapartnere Troms. I tillegg sitter COWI og Remiks Miljøpark i interimsstyret, som ledes av fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo. Troms fylkeskommune eier prosjektet, og Framtiden i våre hender Nord er med i sekretariatet.

Mer informasjon om Klimapartnere Troms, med link til program for klimaseminaret og partnermøtet, finner du her.

Vi håper det blir en knallstart på Klimapartnere Troms den 9.februar.


2 kommentarer

 1. Bent Bakkan den

  Melder meg med dette på klimapartnerseminaret og partnermøtet, 9. februar.

  Med vennlig hilsen
  Bent Bakkan
  Fylkestingrepresentant
  MDG Nordland

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar