Vinner av konkurransen om ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

15391304_1190665537691526_2329244476464069717_o

Illustrasjon: Link Arkitektur / Snøhetta / Veidekke. Vinnerforslaget «Kapla» – den nye videregående skolen og idrettsanlegget i Tvedestrand sett fra Mjåvann.

Forslaget «Kapla» fra Veidekke AS med Link Arkitektur og Snøhetta som arkitekter har vunnet konkurransen om ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand. Den nye videregående skolen skal bygges som plusshus og skal stå ferdig til skolestart 2020.


Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune kunngjorde 11.07.16 en konkurranse om utforming av ny videregående skole og idrettsanlegg på Mjåvann i Tvedestrand. Gjennom konkurransen kom det inn fem forslag til utforming av anlegget. Forslagene er evaluert innenfor kriteriene arkitektonisk løsning (45 %), pris (40 %) og løsningsbeskrivelse (15 %). En jury utpekt av styringsgruppen for den nye videregående skolen og idrettsanlegget i Tvedestrand har evaluert den arkitektoniske utformingen. Juryen har vært ledet av siv. ark. Amund Gulden i FuthArk Arkitekter AS.

– Forslaget Kapla vant konkurransen fordi det etter en samlet vurdering best tilfredsstiller konkurransens tildelingskriterier. Skolens hovedfunksjoner er godt plassert i anlegget, noe som vitner om inngående forståelse av intensjonene i prosjektets rom- og funksjonsprogram og de pedagogiske ideene bak denne. Veger, bygg og øvrig anlegg er nøye plassert på en måte som utnytter tomten godt, sier leder for styringsgruppen og ass. fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune John G. Bergh.

– Vinnerforslaget gir med sitt uttrykk assosiasjoner til dimensjonene i trehusbyen i Tvedestrand. Idrettshallen og idrettsanlegget, som Tvedestrand kommune skal finansiere, er knyttet til skolen på en måte som gjør at anleggene vil henge meget godt sammen. Dette har vært viktig for Tvedestrand kommune og vil medføre at Tvedestrands befolkning gjennom felles bruk med skolen får egnede arealer og en flott storstue for større forsamlinger, sier medlem i styringsgruppen og rådmann i Tvedestrand kommune Jarle Bjørn Hanken.

Det er forventet at kontrakten om samspillsfasen for ny videregående skole og idrettsanlegg vil signeres før jul. Man vil deretter gå inn i selve samspillsfasen hvor videre utvikling og prosjektering vil skje i tett samarbeid mellom Veidekke som entreprenør, og Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune som byggherre. Gjennom samspillsfasen forutsettes det at prosjektet vil trekke ut og nyttiggjøre seg av alle synergifordeler man får ved å gjennomføre dette som et felles prosjekt. Før samspillsfasen ligger Veidekkes prisestimat for bygging av ny videregående skole og idrettsanlegg godt innenfor fylkeskommunen og Tvedestrands kommunes vedtatte kostnadsrammer.

– Hvis partene etter samspillsfasen er omforente om forprosjektets kvalitet, framdrift og økonomi og det fattes et positivt vedtak om byggestart i fylkestinget og kommunestyret i Tvedestrand høsten 2017, vil prosjektet bli videreført som en totalentreprise, sier Bergh.

Den nye videregående skolen og idrettsanlegget i Tvedestrand skal stå ferdig til skolestart 2020.

Partene har til hensikt å avholde et felles utfyllende orienteringsmøte om prosjektet og vinnerforslaget etter karenstidens utløp 16.12.16. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt ut senere.

Vinnerforslaget «Kapla»:

– Bak forslaget står Veidekke Entreprenør med arkitektgruppen Link Arkitektur og Snøhetta som arkitekter og landskapsarkitekter.

– Sentralt i hele prosjektets filosofi er tilpasning til eksisterende terreng, og utnyttelse av dette. Med respekt for naturen følger ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand kurvene fra nord mot syd.

– Prosjektets bærende idé er å anlegge skolen og idrettshallen langs en pulserende allmenning. De ulike bygningselementene ligger som terrasser i landskapet, og knytter seg tett inn mot allmenningen.

– Se for øvrig Veidekkes illustrasjonshefte for vinnerforslaget «Kapla» her.

birdseye_highres_04

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar