Risør kommune får støtte til 10 nye ladepunkter

risor-ladingRisør kommune  jobber med å skifte ut egen bilpark fra fossile til ladbare kjøretøy. I dag har Risør kommune ingen ladbare kjøretøy i sin egen drift.

Risør kommune skal derfor først etablere ladestasjoner for egen bilpark, offentlige parkeringsplasser og parkering ved offentlige servicebygg. Målet er å etablere 50 ladepunkter for egen bilpark, for omsorgstjeneste, habilitering og tekniske tjenester de neste 4 år.

I løpet av 2016 skal man å etablere 10 nye ladepunkter i Risør. Derfor er det ekstra gledelig at Risør kommune nå har fått 200 000,- fra klimasats-midlene til regjeringen (se mer info her) for å etablere disse 10 første ladepunktene.

5 av disse ladepunktene skal være på kommunehuset med mulighet for senere utvidelse av flere. Dette er ladepunkter for tjenestebiler i kommunen. De resterende 5 ladepunktene skal etableres på offentlig p-plass på Tjenna som er et parkeringsområde som dekker Risør sentrum

Aust-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til å få på plass en rammeavtale for felles anskaffelse av ladere for kommuner og andre offentlige instanser i hele Agder. Risør kommune er med på dette, og opprettelse/utførelse av disse ladepunktene høsten 2016 avtales med rammeavtalepartner for elektro.

 

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar