Agder Energis fjernvarmesentral i Kristiansand er nå helt fossilfri

aevarme1-webAgder Energi Varmes fjernvarmesentral i Kristiansand forsyner cirka 400 leiligheter og rundt 170 næringsbygg med varme. Anlegget bruker spillvarme fra Glencore Nikkelverk og Returkraft som grunnlast til oppvarming av vannet som går ut til kundene. Oljekjelen, som frem til nå har blitt fyrt med fyringsolje, fungerer som spisslast i kalde perioder og fossilfri grunnlast ved utfall av spillvarme.

Tirsdag i forrige uke ble fyringsoljen skiftet ut med bioolje. Det betyr at fjernvarmeanlegget i Vesterveien i Kristiansand har gått fra å være 97 % fossilfri til å bli 100 % fossilfri.

Klimapartnere gratulerer Agder Energi med denne viktige milepælen!

Se mer om overgangen fra fyringsolje til bioolje som spisslast i Agder Energis nyhetssak her.


3 kommentarer

 1. Karl S Fredriksen den

  Bra! Men sikkert også en god anledning til å være eksakt i begrepsbruken. «Fossilfri» bør være reelt og da kan det være en fin øvelse å få en nøytral faginstans til å dokumentere klimafotavtrykket (Scope 3).

 2. Karl S Fredriksen den

  100% fossilfri er imponerende. Men er det virkelig ingen innsatsfaktorer som gir utslipp her?
  Man bør vel regne i Scope 3 ihht FN’s definisjoner?

 3. Hans Fløystad den

  Flott grep. Fylkesrådmannen i Aust-Agder foreslår at fylkestinget 13. desember vedtar «fossilfri oppvarming». Skal vi få til det må AE varme levere fossilfri fjernvarme også i Arendal og Grimstad.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar