Klimapartnere Agder – utslippene ned med 9 % i 2015!

Utslippskake 2015

Onsdag den 15.juni ble klimaregnskapet til Klimapartnere Agder for 2015 lansert. Lanseringen fant sted i DNBs lokaler i Arendal sentrum med nærmere 30 engasjerte personer fra 21 ulike Klimapartnere-virksomheter tilstede.

Resultatene fra 2015 viser at Klimapartnere Agder fortsetter den gode trenden med å kutte i utslippene. I 2014 kuttet Klimapartnere Agder utslippene med 13 % og i 2015 ble utslippene kuttet med ytterligere 9 %. Resultatene viser også at de 10 opprinnelige Klimapartnerne faktisk har mer enn halvert utslippene siden oppstarten i 2008. Vi ser derfor at takket være systematisk og god innsats fra alle Klimapartnerne klarer vi i felleskap å dreie Agder i stadig mer klimavennlig retning.

Alle resultatene fra klimaregnskapet for 2015 finnes i årets rapport som kan lastes ned her:
Klimaregnskap 2015 Agder (PDF – 1.7MB).

Alle klimaregnskap, rapporter og kunnskapsnotater fra foregående år er tilgjengelig på siden Publikasjoner.

På lanseringen av klimaregnskapet hadde vi flere lærerike presentasjoner med konkret og spennende innhold. Vi i Klimapartnere Agder ønsker å kunne lære av hverandre og å inspirere hverandre, og alle presentasjonene bidro sterkt til dette.

Alle presentasjonene kan lastes ned her:

1. Arendal kommune på veien mot lavutslippssamfunnet. Presentasjon av Klima og miljørådgiver Ragnhild Hammer

2. Klimaregnskapet til Klimapartnere Agder for 2015. Presentasjon laget av Elisa Walderhaug, CO2focus (presentert av Torstein Thorsen Ekern fordi Elisa var syk).

3. Hva må til for at Klimapartnere bidrar til at man når 2-graders målet eller bedre som forankret i Paris-avtalen. Presentasjon av Kjetil Selmer Olsen og Aurora Stenmark, CO2focus

4. Beste praksis. Konkrete eksempler på utslippskutt hos Klimapartnere

Tusen takk til alle Klimapartnere for god innsats og viktige resultater med utslippskutt i 2015. Vi håper dere er fulle av pågangsmot for å fortsette den positive trenden nå i 2016.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar