Klimapartnere Agder – har utslippene gått opp eller ned i 2015?

Klimapartnere Agders samlede utslipp legges frem onsdag den 15.juni kl 09-11 i DNBs lokaler i Arendal.

Samlet sett gikk Norges klimautslipp opp med 1,5 % i 2015, og vi er dermed på feil kurs i forhold til våre forpliktelser i Paris-avtalen.

Hvordan er resultatene til Klimapartnere for 2015? Kan Klimapartnere Agder fortsette sin trend som viser at vi kutter i utslippene? Vil den systematiske jobbingen med å redusere utslipp internt i virksomhetene fortsette å gi resultater? Hva slags resultater må Klimapartnere levere for å oppnå 2- graders målet i Paris-avtalen

Kom den 15.juni så får du svaret!

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland før vi presentere flere gode eksempler på ’Best Practice’. Nylig vinner av Sørlandets Energipris Arendal kommune presenterer hvordan de jobber innen klima, energi og miljø og 4 forskjellige Klimapartnere presenterer konkrete tiltak som har gitt resultater og reduserte utslipp.

Invitasjon og program finnes her.

Vi serverer enkel lunsj fra kl 11.

Velkommen!!

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar