Positiv markering med fokus på matsvinn ved Sørlandet Sykehus HF

I anledning av verdens miljødag (som egentlig var i går), hadde alle sykehusene i Helse Sør-Øst i dag en felles markering med fokus på matsvinn i sykehus. Sørlandet Sykehus kaster hvert år 110 tonn matavfall. Sykehusene på Sørlandet ønsker nå å få alle sine ansatte med på å redusere dette med 15 %.

Klimapartnere var til stede ved hovedinngangen på sykehuset i Kristiansand i dag morges, hvor alle ansatte ble tilbudt frukt og grønt, og også litt god informasjon om hvordan vi bør være mer bevisste rundt matsvinn. Sørlandet sykehus hadde også tilsvarende markeringer på sykehusene i Arendal og Flekkefjord i dag.  

Reduksjon av matsvinn gir en miljøgevinst ved at vi unngår miljøbelastende produksjon av mat som ikke blir spist. Dette kommer i tillegg til den økonomiske gevinsten for sykehusene ved at vare- og avfallskostnadene blir mindre.

Sørlandet sykehus opplyste i dag helt konkret om følgende:

  • Sørlandet sykehus kaster hvert år 110 000 kg matavfall
  • Det koster i snitt 40,- kr per kg i innkjøp og avfall
  • Klarer Sørlandet sykehus å redusere dette med 15 % vil det utgjøre en årlig besparelse på 750 000 kr
  • Det er et mål om å ha 15 % økologiske matvarer ved Sørlandet sykehus innen 2020. 750 000 kr vil kunne dekke halve kostnaden ved å innføre 15 % økologiske matvarer.

Hvordan kan de ansatte bidra:

  • Vær nøye med antall måltider som bestilles i forhold til inneliggende pasienter
  • Ikke bestill mat aller matvarer ’just in case’ det skulle skje noe.
  • Tenk over bestilling av Catering, bestill heller til noen færre enn de inviterte da det mye oftere er folk som ikke kommer enn folk som plutselig dukker opp.
IMG_0722

De ansatte ble møtt med frisk frukt og informasjon om matsvinn når de kom på jobb på Sørlandet sykehus i dag. Bak arrangementet står (fra venstre): Jon Sverre Berg (Assisterende klinikksjef), Randi Torjussen (Hovedvernombud), Brynjar Johansen (Kjøkkensjef) og Knut-Kristian Aas Bjørnstad (Prosjektleder miljøsertifisering/miljøansvarlig ). To heldige ansatte som fikk frukt til høyre.

IMG_0724

Informasjon som nå spres blant de ansatte. Både på markering ved hovedinngangen og på Intranett til Sørlandet sykehus.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar