Seminar: Tilrettelegging for grønne datasentre – en ny mulighet for Agder

Tirsdag 3.mai inviterte Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner til seminar om tilrettelegging for grønne datasentre. Arrangementet var på Universitetet i Agder, Campus Grimstad.

Næringsmedarbeidere og andre i kommunene var hovedmålgruppe for seminaret, men det var også mange andre aktører til stede med interesse for temaet. Totalt var det om nærmere 40 personer til stede.

De fremmøtte fikk høre ulike presentasjon på hvordan vi kan tilrettelegge best mulig for å få til denne nye, grønne verdiskapningen her til Sørlandet.

Presentasjonene finnes i linkene under.

IMG_0610

Forslag til strategi for grønne datasentre. Trond Kristiansen, Vest-Agder fylkeskommune. Presentasjon her.

IMG_0618

Boden kommunes arbeid med datasenteretableringer. Erik Svensson, CEO Boden Business Agency. Presentasjon her.

IMG_0622

Tilrettelegging for datasentre på Støleheia. Torgeir Haugå, Næringsrådgiver Vennesla kommune. Presentasjon her.  

IMG_0631

Arealkartlegging på Sørlandet. Øystein Kristensen, Rådgiver Aust-Agder fylkeskommune. Presentasjon her.

IMG_0637

Kraftinfrastruktur og kraftforsyning på Agder. Trond Arild Reiersølmoen, Agder Energi Nett. Presentasjon her.

IMG_0639

Fiberinfrastruktur på Agder. Jørgen Tjørhom, Lister Nyskaping. Presentasjon her.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar