Kruse Smith utvikler Stavangers første bærekraftige bofelleskap

Kruse Smith, har i samarbeid med arkitektfirmaet Helen & Hard og Gaia Trondheim, utviklet Gaining by Sharing. Gaining by Sharing er en helhetlig modell for mennesker som ønsker en bærekraftig boform. 

Denne modellen ble presentert under Klimapartnere sitt arrangement om Grønn byutvikling under Arendalsuka i fjor, og det aller første Gaining by sharing-prosjektet bygges nå i disse dager i Stavanger.

Øst i Stavanger, i et prosjekt kalt Vindmøllebakken, fyller Kruse Smith akkurat nå en viktig nisje i boligmarkedet: Et bærekraftig alternativ. Ikke bare miljømessig, men også sosialt, arkitektonisk og menneskelig. Løsningene i bofellesskapet utarbeides av de potensielle kjøperne i fellesskap.

Salgsstart er i juni, og interessen for boligene så langt er formidabel. Over 100 interessenter var tilstede under et informasjonsmøte denne uka om Vindmøllebakken og Gaining by Sharing-konseptet.

Vindmøllebakken fikk høsten 2014 status som pilotprosjekt i Framtidens bygg.

Se mer informasjon om prosjektet Vindmøllebakken og modellen Gaining by Sharing på:

www.kruse-smith.no/prosjekt/vindmollebakken

http://www.gainingbysharing.no

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar