Oppstartsmøte for Klimapartnere Troms

Troms fylkeskommune har tatt initiativ for å etablere Klimapartnere Troms, og inviterer til oppstartsmøte mandag 11.april kl 13-15 i Fylkesbygget

Vi i Klimapartnere har hatt en kjempegod dialog med Troms Fylkeskommune en god stund og synes det er veldig gledelig at vi nå kan få en ny Klimapartner-region opp å stå. Med et allerede eksisterende Grønt Nettverk i Troms, som man nå tenker kan innlemmes i Klimapartnere, har man et veldig godt fundament for etableringen av Klimapartnere Troms.

Troms Fylkeskommune anser at Klimapartnere Troms vil være et velegnet verktøy i sin region for å jobbe fram grønn omstilling og fremme grønn verdiskapning med reduserte klimagassutslipp og mer effektiv energibruk. Fylkestinget i Troms vedtok i desember 2015 Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025, der dette omhandles; se link her.

Vi i Klimapartnere Agder og Hordaland følger entusiastisk med, og håper at man får en vellykket stiftelse av Klimapartnere Troms på mandag

Dersom dere er interessert i å delta på oppstartsmøtet, vennligst ta kontakt med  Asbjørg Fyhn i Troms fylkeskommune; asbjorg.fyhn@nulltromsfylke.no.

Møteplan for oppstartsmøte.
Mandag 11. april kl.13.00-15.00 i Fylkestingsalen, Fylkesbygget på Strandveien.

  • Velkommen ved fylkesråd Ivar B. Prestbakmo
  • Hva og hvem er Klimapartnere? Hvordan er Klimapartnere et godt verktøy. Ved Svein Tveitdal. Initiativtaker til klimapartnerkonseptet, klimarådgiver og tidligere FN-direktør
  • Arbeidet med Grønt nettverk, Svein Gunnar Karlstrøm, Framtiden i våre hender
  • Spørsmål, diskusjon, mingling med kaffe, frukt og grønt
  • Forslag til Vedtekter for Klimapartnere Troms (blir sendt de som ønsker å delta)
  • Forslag til valg av styre for Klimapartnere Troms
  • Eventuelt

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar