Felles anskaffelse av elbil-ladere på Agder

«Strategi for ladeinfrastruktur i Agder» i Agder ble vedtatt av Aust-Agder fylkeskommune i desember 2015. Det legges opp til tilsvarende behandling i Vest-Agder fylkeskommune i løpet av de neste par månedene.

Som et ledd i oppfølgingen av «Strategi for ladeinfrastruktur i Agder» ble det 4.mars arrangert oppstartsmøte for felles anskaffelse av ladere for kommuner og andre offentlige instanser i hele Agder. Hele 13 kommuner og 5 fylkeskommunale virksomheter over hele Agder var representert.

Vi i Klimapartnere er veldig fornøyd med at offentlige virksomheter nå samkjører seg for å få til en felles, effektiv anskaffelse av ladere over hele Agder. Det oppfordres samtidig til at andre kommuner og offentlige instanser som ikke var til stede på oppstartsmøtet, nå hiver seg på den felles anskaffelsesprosessen som er satt i gang.

Notatet «Strategi for ladeinfrastruktur i Agder» kan finnes her.

Mer informasjon om oppstartsmøte for felles anskaffelser av el-bil ladere og videre fremdrift finnes her.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar