Biogass og andre miljøvennlige løsninger på Holt

Bilde: Biogass anlegg i Porsgrunn (Telemarks-reaktoren). Bilde tatt av Roar Flatland, Innovasjon Norge

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i dag enstemmig at ny driftsbygning for videregående skole på Holt skal være helt i front ved valg av miljøvennlige løsninger.

Ved Tvedestrand og Åmli videregående skole på Holt, benyttes fyringsolje i dag som oppvarmingskilde. Dette blir det nå en slutt på (med tilhørende klimagevinst). Fylkestinget har nå vedtatt at det skal bygges et pilotanlegg innen biogass ved Holt, og at det dermed skal produseres energi av husdyrgjødsla og matavfallet fra skolen.

Hittil er det ingen slike anlegg i Agder-fylkene og skolen er nå først ute – forhåpentligvis også til stor inspirasjon for andre.

For å dekke en større del av energibehovet, skal en kombinere biogassanlegget med et flisfyringsanlegg. Biogassanlegget og flisfyringsanlegget vil da tilsammen tilføre nødvendig energi til oppvarming av de aktuelle bygningene på Holt.

På taket til et nytt sauefjøs, skal det installeres solceller for strømproduksjon. Strømproduksjonen vil bli på 25-30 000 kWh, og vil dekke 5 % av strømforbruket ved avdeling Holt.

Vi gir en stor applaus til Aust-Agder fylkeskommune for å tenke miljøvennlig og fremtidsrettet. Det er samtidig godt å bli kvitt den siste oljekjelen hos fylkeskommunen. Se hele saksfremlegget fra Aust-Agder fylkeskommune her (som altså da ble enstemmig vedtatt).

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar