Klimaregnskap – målsetting

Takk for en strålende jobb med fjorårets klimaregnskap for Klimapartnere Hordaland! Nå er turen kommet til samlet klimaregnskap for 2015. Hovedkontakter  vil snarlig få en e-post med instruksjoner rundt dette.

Nytt av året er at vi ønsker at flest mulig av våre virksomheter setter seg konkrete mål for klimagassreduksjon i årets klimaregnskap, særlig for utslipp i forbindelse med transport. Under gårsdagens møte fikk deltagerne hjelp til dette gjennom tips og beste praksis eksempel. Linker til presentasjonene fra møtet finner dere nederst på denne siden.

FullSizeRender

En kort oppsummering fra hovedmomentene i møtet:

Reiser og transport deles gjerne inn i:

 • Tjenestereiser i arbeidstid (med i klimaregnskap)
 • Arbeidsreiser til og fra arbeid (ikke alltid med i klimaregnskap, men bør også settes mål for)

Man bør strebe etter:

 • Redukjson i antall reiser, lengde på reiser, behov for transport
 • Når en først skal reise/transportere –  hvordan kan man unngå fossil bruk av drivstoff?

Målsetninger: 

 • Bør være konkrete og målbare og forankret hos ledelse og øvrig organisasjon
 • Bør vere ambisiøse men oppnåelige
 • Oppnåelige mål finner man gjennom kjennskap til bedriftens nåsituasjon
 • Reisevaneundersøkelse/ mobilitetsplan er gode verktøy for dette
 • Virkemidler må henge saman med målsetninger

Noen gode eksempler på mål fra BIR:

 • BIR skal innen 2020 samle inn avfall i Bergen sentrum uten utslipp av NOx og CO2
 • BIR skal innen 2020 redusere sine utslipp av CO2 fra transport med 80 %
 • BIR skal støtte og følge opp bransjens arbeid for å utrede fangst og lagring av CO2 fra avfallsforbrenning

Noen gode eksempler på mål fra ASKO

 • Transport – 45% reduserte CO2-utslipp/m3 (base 2008)
 • Transport – 50% fornybart drivstoff i 2016
 • Transport – 100% fornybart drivstoff i 2020
 • Produsere like mye fornybar energi som blir brukt
 • Klimanøytrale leveranser – 2016 delmål – budsjett:
  • 96 % Kildesortert (%-andel kildesortert avfall)
  • 176 Energiforbruk KWH pr m2 bygg
  • 3,21 Utslipp Co2 pr m3

Øvrige eksempel på virkemiddel for miljøvennlig transport:

 • Reduksjon av reiser og tranport: Frem gode ordningar for hjemmekontor,  lokaliser kontor ved kollektiv akse, forbedre transportmønster, fjern tranport av «luft» og bedre logistikk, unngå flyreiser ved bruk av videokonferase
 • Frem gange: Konkurranser/premiering, garderobefasiliteter etc.
 • Frem sykkel: God sykkelparkering, tørkeskap, gratis sykkelservice etc.
 • Frem kollektiv: Gratis kollektivkort, belønningsordning etc. Godjenn reisetid med tog som arbeidstid
 • Frem samkjøring: Egen/gratis parkering for samkjørende etc.
 • Reduser fossil transport: Bytt ut egen bilpark med nullutslippsløsninger, still krav til underleverandører, begrens parkering og gjør den dyrere eller ikke tilgjengelig for fossile biler, lag egen bildelering med nullutslippsbiler, innfør sjåføropplæring for redukjson av drivstoffbehov. Opprett miljøfond der ansatte kan søke om støtte til mer miljøvennlig transport (sykkel, elektrisk bil, kollektiv transport)

Vi håper på at man nå har et godt grunnlag for å kunne sette ambisøse og realitiske mål særlig innen transportsektoren. Vi ønsker også velkommen til eget møte om grønn tungtransport 17.februar. Er det noe som er uklart etter dette, bidrar vi selvsagt med mer informasjon.

Tusen takk til alle innleggsholderne gode presentasjoner, som finnes tilgjengelig her:

Klimaregnskap Presentasjon V/Klimapartnere
Systematisk målsettting V/ Emisoft
Målsetting Transport V/ Asplan Viak
Målsetting Scope3 V/ Asplan Viak
Beste praksis – målsetting V/ ASKO VEST
Beste praksis – målsetting  V/ BIR

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar