Husbanken gir kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal være en pådriver for utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. Tilskuddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter.

I 2016 vil prosjekter som fokuserer på oppgradering av eksisterende bebyggelse prioriteres. Husbanken vil prioritere pilotprosjekter med høye ambisjoner som går vesentlig ut over dagens regelverk innen fagområdene miljø og energi samt universell utforming, og som forbereder næringen på framtidige krav. Prosjekter som ser på kostnadseffektive løsninger i kombinasjon med bærekraftig kvalitet vil også prioriteres innenfor årets tildeling.

Tilskuddet gis til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og formidling/spredning av kunnskap og erfaringer fra prosjektet.

Søknadsfrist: 1. mars 2016

Se mer informasjon om mulighet for tilskudd her.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar