Hennig-Olsen Is har blitt Klimapartner!

Bilde: Torstein Thorsen Ekern i Klimapartnere sammen med Hanne Jørgensen (Fagansvarlig samfunnsansvar) og Paal Hennig-Olsen (Administrerende direktør) i Hennig-Olsen Is AS.

Tidligere i januar signerte Klimapartnere Agder en partneravtale med Hennig-Olsen Is AS. Vi i Klimapartnere synes det er veldig gledelig at Sørlandets store is-leverandør nå er blitt Klimapartner og feirer med en Krone Is med jordbær (isen smaker ekstra godt når vi vet at produsenten gjør det de kan for å lage den miljøvennlig).

Hennig-Olsen Is har allerede etablert et solid miljøfokus i sin virksomhet, noe følgende reportasje om Hennig-Olsen Is i Vårt Grønne Sørland bekrefter. Som man kan se i filmen, har Hennig Olsen Is allerede et stort miljøfokus blant annet innen energibruk, transport og matavfall. Hennig-Olsen Is har nå blitt Klimapartnere fordi de ønsker å styrke sin kunnskap om og arbeid med klimanøytralitet og bærekraftig utvikling ytterligere. Hennig-Olsen is vurderer at økt kunnskap øker muligheten til å ta gode strategiske valg og dermed styrke sin konkurranseevne.

Hennig-Olsen Is opplever også at deres kunder krever mer avansert oppfølging av klimagassutslipp. Tilgangen til et faglig nettverk som kan rådgi Hennig-Olsen Is om tiltak som kan redusere fotavtrykk og miljøbelastning, inklusive utarbeidelse av klimaregnskap og eventuelt kjøp av klimakvoter, har vært avgjørende for inngåelsen av medlemskapet.

Vi i Klimapartnere gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med Hennig-Olsen Is. Vi  håper vi kan bidra positivt til at Hennig-Olsen Is kan bli enda mer klimavennlig i sin virksomhet.

Mer informasjon om Hennig-Olsen Is kan finnes på hjemmesidene her.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar