Rambøll er ny Klimapartner

'Oslosolar' hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Bilde: ‘Oslosolar’ hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Rambøll – region sør – er nå blitt Klimapartner. Avtalen ble signert mellom Avdelingsleder for arkitektur og plan, Arve Berge, i Rambøll og prosjektleder Torstein Thorsen Ekern i Klimapartnere den 10. desember.

Vi i Klimapartnere er veldig glade for at et så stort og viktig rådgivningsfirma på Agder, med mange aktiviteter og tjenester innenfor klima og miljø, nå er blitt Klimapartner.

Som en global samfunnsrådgiver er Rambøll opptatt av å skape bærekraftige løsninger for sine kunder og for samfunnet som helhet. I Norge er Rambøll 1 450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Rambøll er involvert i en rekke grønne prosjekter. Som eksempel kan nevnes Datalagringspark for Bulk Infrastructure på Støleheia, hvor Rambøll er engasjert som flerfaglig rådgiver. Hele datalagringsparken skal forsynes med kortreist energi og omtales som det første store prosjektet på Sørlandet hvor vi er over i «det grønne skiftet». Rambøll var også nettopp med i et vinnerteam i en arkitekt- og miljøkonkurranse om nytt bygg på Lilletorget i Oslo for Entra Eiendom. Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel, kalt «OsloSolar». Rambøll arbeider iht. BREEAM-standarden for miljø og bærekraft i en rekke prosjekter og har flere BREEAM-NOR sertifiserte medarbeidere.

På Sørlandet har Rambøll kontorer i Arendal og Kristiansand med totalt omtrent 120 ansatte inkludert datterselskapet Landmåler Sør. Kontorene tilbyr tverrfaglig rådgiving innen forretningsområdene bygg, eiendomsutvikling og industri, samt tjenester innen arkitektur, landskapsarkitektur, plan, rådgiver bygg, rådgiver brann, rådgiver energi, rådgiver bygningsfysikk, rådgiver tekniske fag, kartproduksjon, digitale terrengmodeller, 3D-visualisering samt landmålingstjenester.

For mer utfyllende informasjon om Rambøll sine aktiviteter, gå inn på Rambøll sine hjemmesider www.ramboll.no.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar