Arendalskonferansen 19-20.januar 2016: Kommunene og det grønne skiftet

Kommunene og det grønne skiftet – hvordan nå en bærekraftig areal- og transportplan.
Fordypningsseminar 19. – 20. januar 2016, Arendal kultur- og rådhus.

Klimapartnere er medarrangør for et veldig viktig og spennende seminar rett over nyttår. Da arrangerer Arendalskonferansen i samarbeid med KS, KMD og Klimapartnere et fordypningsseminar om bærekraftig areal- og transportplanlegging.

Norge skal kutte klimagassutslippene med minimum 30 % i løpet av 15 år, og vi ønsker nye, grønne arbeidsplasser. Hvordan kan en areal- og transportplanlegging bidra til dette?

I seminaret vil kommuner som lykkes dele sine erfaringer, og statsråd Jan Tore Sanner presentere stortingsmeldingen om Bærekraftige byer og sterke distrikter.

I seminaret vil du blant annet møte:

  • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som presenterer stortingsmeldingen ‘Bærekraftige byer og sterke distrikter’, som skal komme i 2017.  Politikere, fageksperter og representanter fra det sivile samfunn vil kommentere med fokus på effektive planprosesser, klimavennlig by- og tettstedsutvikling med fokus på reduksjon av klimagasser, klimatilpasning og utvikling av nye grønne arbeidsplasser.
  • President i Norske arkitekter landsforbund, Alexandria Algard fra Alexandria Algard Architects. Hun er opptatt av å bidra med økt forståelse for at god arkitektur og byplanlegging er avgjørende for at vi kan utvikle et samfunn hvor mennesker trives og livet er godt å leve.
  • Nøkkelutfordringer for en bærekraftig areal- og transportplanlegging
  • Høre gode eksempler fra spydspisskommuner som lykkes

Hvem passer seminaret for? Politikere, rådmenn og fagpersonell i kommuner og fylkeskommuner som arbeider med areal- og transportplanlegging.  I tillegg er konferansen relevant for regjering, myndigheter og næringsliv som ønsker å samarbeide med kommunene på området.

Programmet vil inngå i høringsprosessen for en ny stortingsmelding fra KMD om bærekraftige byer og sterke distrikter.

Nærmere informasjon om Arendalskonferansen, inkludert fullt program og påmelding finner dere her.


1 kommentar

  1. Kristian Amlie den

    Hei! Lykke til med konferansen. Jeg vil berømme Bergen Kommune og det de har gjort for å fremme dele-kultur for transport. Se deres artikkel https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/publikasjoner/301/9887/article-131746 – en bil er i bruk kun 3-5% av tiden og 19 av 20 passasjerseter i bilen er tomme. Bildeleringer og P2P ordninger som nabobil.no og gomore.no gjør at flere kan klare seg uten to biler eller egen bil. Samkjøringsappen Carma Carppoling (gratis nedlasting ) gjør at flere seter tas i bruk f.eks. på jobbreisen. Over 21 000 turer registrert gjennomført i Bergen med denne appen. Klikk gjerne på lenken for å se hvem som er topp 10 denne måneden eller sist år :-) Mitt ønske er at arkitekturen legger tilrette for deleløsninger for transport. Økt samkjøring gir også økt kollektivbruk og sykling. Idé fra Bergen: ett p-hus er reservert for/rimeligere parkering for biler hvor det er nødvendig med to trykk for å åpne bommen. Et trykk fra sjåførsiden og ett fra passasjersiden.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar