Mini-seminar om fornybar transport, 4.desember

Hvordan kan vi redusere utslippene fra transportsektoren på Sørlandet?

Tre teknologier gjør det mulig å sette fart på denne utviklingen allerede i dag. Hydrogen, elektrifisering og biodrivstoff er alternativer som er klare til å tas i bruk av næringsliv og kommuner nå. Hvilket potensiale er det for dette i vår region? Hva kan kommuner gjøre for å øke bruken av fossiluavhengig transport? Hvor fyller man drivstoff på en hydrogenbil? Hvordan bør vi bygge ut infrastruktur for elbiler?

Klimapartnere i samarbeid med Regionplan Agders faggruppe for klima inviterer til miniseminar den 4.desember.

Sted: Sam Eyde videregående skole (Auditoriet), Arendal Dato: 4. desember

09:00-09:20 Åpning. Regionplan Agder og regionale satsinger på utslippskutt i transportsektoren. v/fylkes varaordfører i Aust-Agder Jon-Olav Strand

09:20-10:00 Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? v/Klaus Schöffel, Teknova

10:00-10:20 Dagens og morgendagens elbiler. Hva er og blir behovet for lading? v/Petter Haugneland, Norsk elbilforening

10:20-10:40 Biodrivstoff i daglig bruk. v/Peder Syrdalen, Asko Agder AS

10.40-11.00 Hva kan kommunene gjøre for å legge til rette for nullutslippsbiler? v/Kim Øvland, Kristiansand kommune og representant for Regionplan Agder 2020 sin faggruppe for klima.

11.00 Slutt formell del av programmet Lunsj

11:40 Uformell og praktiske presentasjoner i skolens verkstedshall:

  • Erfaringer med fornybar diesel (B100) og biodiesel (B30) v/Odd Arne Sjøberg, Sam Eyde videregående skole
  • Demo av hydrogenproduksjon og hydrogen-brenselselle v/Klaus Schöffel, Teknova
  • Presentasjon av hydrogenbil v/Kjell Hæstad, Røinås bil Eventuelle prøvekjøringer av elbil og hydrogenbil

Slutt ca. 13:00

Vi tilbyr lunsj i den elevdrevne restauranten og gratis deltakelse. Registrer din påmelding her innen 1.desember

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar