Anleggsmaskinene på Sam Eyde vgs. går nå på biodiesel

Etter at Aust-Agder fylkeskommune gikk grundig gjennom klimaregnskapet for 2014, kom det tydelig frem at anleggsmaskinene på Sam Eyde videregående skole stod for en ganske stor andel av utslippene. Gjennom utdanningen av yrkessjåfører og anleggsmaskinførere er Sam Eyde vgs. den virksomheten som har største andel av fylkeskommunens CO2-utslipp. Tiltak her ville derfor føre til betydelige utslippskutt hos fylkeskommunen.

Etter en veldig god innsats av Odd Arne Meyer Sjøberg, avdelingsleder anleggsfag på Sam Eyde vgs, og Klima og energirådgiver Hans Fløystad i fylkeskommunen, har man i høst tatt et veldig konkret og velfungerende grep: Man har byttet ut fossilt diesel med fornybar diesel, så langt nærmere 34 000 liter. Og man har ennå ikke opplevd driftsforstyrrelser.

Tidligere biodieselkvaliteter har hatt store utfordringer med kuldestabilitet, lagringsstabilitet, serviceintervall og generell slitasje på drivstoffsystemene. Dette, kombinert med at leverandører av kjøretøy og maskiner har begrenset sitt garantiansvar, har ført til at vi ikke har fått ønsket omfang på bruk av fossilfri diesel.

2. generasjons fornybar diesel (HVO/BTL) er nå tilgjengelig i markedet. Etter en del kommunikasjon med leverandører av kjøretøy og maskiner, har man fått bekreftelser på at den aktuelle dieselkvaliteten kan benyttes på det meste av  kjøretøyer og maskiner ved Sam Eyde vgs.

Sam Eyde videregående skole kjøpte derfor nå i høst inn en prøvebolk med en ramme på inntil 50 000 liter med fornybar diesel for å teste ut i full skala hvordan dette fungerer på alle dieseldrevne kjøretøy og maskiner. Foreløpig har man tatt i bruk 34 000 liter med fornybar diesel. Det er noe tidlig å dra endelige konklusjoner, men så langt ser det ut som om alt går uten problemer.

I tillegg til 100 % reduksjon i forbruk av fossil CO2, vil bruk av fornybar diesel medføre kraftige reduksjoner også i andre utslipp (deriblant NOx, SOx, Aromater, Partikler, CO og HC). Dette vil være et viktig bidrag til å redusere den lokale forurensingen. Og er dermed et viktig bidrag til bedre lokal luftkvalitet, til områder som i dag har slike utfordringer.

Sam Eyde videregående skole har et samlet forbruk av diesel på rundt 100 000 liter pr år, og det er derfor mulig å ta i bruk mer fornybar diesel dersom testingen av første prøvebolk nå går som man håper. Sam Eyde videregående skole har et ønske om å være en mer miljøvennlig aktør, og ønsker også å få overført kunnskap om miljømessig drift til sine elever.

Vi i Klimapartnere er veldig imponert over Aust-Agder fylkeskommune og Sam Eyde videregående skole og applauderer slik konkrete tiltak som gjør at stadig mer transport kan gå over på fornybart drivstoff

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar