«Krafttak for klima» i Agder Energi

Bildetekst: Konsernsjef Tom Nysted engasjerte sine ansatte da startskuddet for klimakampanjen «Krafttak for klima» gikk.

Agder Energi gjennomfører i 2015 et prosjekt som kalles «Krafttak for klima». Agder Energi har gått løs på klimaverstingene i sin egen virksomhet. Målet til Agder Energi var følgende:

  • Å kutte flyreiser, bilkjøring og kjøttforbruk med 30 prosent.

De foreløpige resultatene ble presentert på årets Zero-konferanse i oktober. Agder Energi har klart å oppnå følgende:

  • Har redusert bruk av rødt kjøtt i kantinene med 100 prosent.
  • Har redusert CO2-utslipp for flyreiser med 22 prosent.
  • Har redusert CO2-utslipp for bilkjøring med 12 prosent.

«Krafttak for klima»-kampanjen gjør at Agder Energi nå er mer bevisste på klimaspørsmål og det legges til rette for at ansatte kan gjøre gode klimavalg i arbeidshverdagen. Agder Energi har kjøpt el- og hybridbiler til tjenestekjøring. Flere av de ansatte tar tog i stedet for fly når de er på tjenestereiser. Agder Energi ser på disse resultatene som kun en start på sin videre ferd mot å bli en enda mer klima- og miljøvennlig virksomhet.

Og hvorfor gjør Agder Energi dette?

Agder Energi vil gjennom eksempel og informasjon hjelpe sine ansatte til å tenke og handle til klimaets beste både på jobb og i fritid.

Se mer informasjon og enda mer om motivasjonen bak «Krafttak for klima»-kampanjen på Agder Energi sine hjemmesider her.

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar