Elektrisk skateboard vant ‘Grønt og genialt’

Bildetekst: Tallak Tveide mottar 1.premien i Grønt og genialt, en ny el-sykkel til en verdi av 15 000 kroner, av fylkesvaraordfører i Vest-Agder Tore Askildsen.

Klimapartnere og Innovasjon Norge har i løpet av Gründeruka på Agder hatt gående en grønn idé-konkurranse, Grønt og genialt. I dag ble vinneren kåret; Tallak Tveide med sitt nyskapende, elektriske rullebrett.

Juryen i konkurransen har bestått av representanter for Klimapartnere, Innovasjon Norge, Aust-Agder fylkeskommune og DNB.  Juryen har samlet kåret Tallak Tveide og ideen om en ny type elektrisk rullebrett som vinner. Ideen går ut på å utvikle et spesielt elektrisk rullebrett som kan gjøre at flere av oss parkerer bil, moped og scooter og hiver oss på det nye elektriske rullebrettet bort til busstoppet eller helt til skolen eller arbeidsplassen. Brettet skal være lite nok til at vi kan ta det med på bussen og inn på arbeidsplassen, og stabilt nok for folk flest.

Juryen vurderer ideen om elektrisk rullebrett som et meget relevant bidrag for å løse utfordringer knyttet til forurensninger fra transportsektoren. Transportsektoren står for 45 % av utslippene av klimagasser til luft i Agder. Reisevaneundersøkelsen i 2014 viser at vi i Agder gjør mange korte reiser daglig, men at disse likevel i stor grad skjer med personbil. Den viser også at avstanden mellom hjemmet og bussholdeplassen er viktig for hvor mange som velger å reise kollektivt. Vinnerideen kan gjøre denne etappen mer attraktiv slik at flere velger bussen. Med flere passasjerer kan vi få hyppigere bussavganger. Elektrisk rullebrett slik Tallak Tveide skisserer i sin ide kan bli et foretrukket framkomstmiddel i forbindelse med det  «urbane skiftet», hvor flere velger å «bo høyt og tett»!

Juryen vurderer ideen som innovativ ved at den kombinerer rullebrettets egenskaper med elektromotor og gyrostabilisator, og har en dobbel fotplate som kan vrides på tvers av fartsretningen. Det er vanskelig for juryen på kort tid å vurdere hvor nyskapende og anvendelig denne ideen er, men Tallak Tveide presenterer ideen slik at vi tror på den.

Det kom totalt inn 8 forslag til vurdering som alle presenterte nye spennende, grønne ideer. Alle som har kommet med forslag vil bli invitert, sammen med alle Klimapartnere, til et seminar/workshop om grønn forretningsutvikling i løpet av januar. På dette arrangementet vil Innovasjon Norge vil fortelle om hvilke muligheter som finnes for videre støtte og utvikling av ideene, og vil også få andre inspirerende innlegg samt legge opp til en workshop på hvordan vi kan ta ideene videre.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar