Frokostmøte om samfunnsansvar

I oktober publiserte PwC rapporten «PwC Samfunnsansvar 100: Reisen har begynt». Rapporten er resultatet av en studie hvor PwC har kartlagt hvordan de 100 største selskapene i Norge arbeider med og kommuniserer sitt samfunnsansvar. Rapporten viser aktuelle trender og utvikling innen samfunnsansvar, og gir eksempler på hvordan diverse selskap skaper konkurransekraft gjennom samfunnsansvar.

På frokostmøtet den 26.november vil PwC presentere rapporten og resultatene fra den, og vi vil også få presentasjoner og innblikk i hvordan store, regionale aktører her på Sørlandet jobber innen samfunnsansvar.

Hold av dagen! Mer utfyllende program og informasjon kommer.

AGENDA
• Presentasjon av rapport: «PwC Samfunnsansvar 100: Reisen har begynt»,
v/ Magnus Gravem, Senior Associate PwC
• Samfunnsansvar i EYDE-nettverket
v/ Lars Petter Maltby, Administrerende direktør St.Gobain
• Agder Energi tar samfunnsansvar
v/ Unni Farestveit, Direktør samfunnskontakt Agder Energi
• TBD – mulig annen stor regional aktør

Arrangementet er gratis for medlemmer i Eyde, Klimapartnere og Kristiansand næringsforening, øvrige kr 500,-.

Fint om du sender en mail til torstein.thorsen.ekern@nullaustagderfk.no dersom du kommer.

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar