Stadig nærmere plusshus ved Tvedestrand videregående skole

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok den 20.oktober enstemmig Funksjons- og romprogrammet for ny videregående skole i Tvedestrand. Funksjons- og romprogrammet omfatter et areal på 14 000 kvm, en kostnadsramme på 620 MNOK og at skolen skal bygges som plusshus.

Dette er banebrytende for skoler og offentlige bygg i Norge, og fylkespolitikerne i Aust-Agder skal ha all mulig ære for å tenke miljøvennlig og fremtidsrettet som byggeier.

Fylkesbyggesjef i Aust-Agder, Kai Valthyr-Hansen, presenterte planene for ny videregående skole på Klimapartnere sitt frokostmøte med tema ‘Miljøvennlige bygg’ i dag. For ny videregående skole i Tvedestrand legges det opp til oppstart av reguleringsarbeid snart, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anbudsprosess i 2016, oppstart av byggearbeidene i 2017 og at skolen skal stå ferdig til skolestart august 2019.

Det var også 3 andre spennende og lærerike presentasjoner fra Anne Skjævestad i Husbanken, Anne Gerd Imenes i Teknova og Bengt Michalsen i BGM Arkitekter på frokostmøtet i dag.

Kai Valthyr-Hansen

Fylkesbyggesjef Kai Valthyr-Hansen presenterte planene for ny videregående skole i Tvedestrand – som plusshus – på Klimapartnere sitt frokostmøte om ‘Miljøvennlige bygg’ i dag.

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar