ASKO først ute med El-lastebil!

Klimapartner ASKO, ved styreleder Torbjørn Johansson, offentliggjorde på årets ZERO-konferanse at de har bestilt 3 el-lastebiler som skal sette i trafikk neste år. Dette vil være de første elektriske lastebilene som er i drift i Norge.

Lastebilene skal tas i bruk i by-distribusjon i Oslo, Bergen og Kristiansand.

18 tonn-bilene som er kjøpt inn har en nyttelast på åtte tonn, og kan ta 18 paller. De har en rekkevidde på omtrent 20 mil. Rekkevidden gjør at lastebilene egner seg til bydistribusjon, og de vil lades når det er innom rampen på lageret.

Både ASKO sentralt og ASKO Agder var også blant aktørene som underskrev ZEROs tungtransporterklæring. Totalt var det over 70 aktører som skrev under denne erklæringen hvor man forpliktet seg til å ta del i det grønne skiftet mot mer fornybar tungtransport.

ASKO har et ønske om å fase ut fossile drivstoff og har allerede annonsert en omlegging til bruk av fornybar diesel. Målet er at ASKO innen 2020 skal bruke 100% fornybar energi og 100% fornybart drivstoff.

Vi i Klimapartnere synes det er fantastisk at ASKO går foran for å dreie fra fossil til fornybar tungtransport.

Se også mer på ASKO sine egne hjemmesider.

 

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar