Hele Agder Energi konsernet er nå Klimapartner!

Prosjektleder Torstein Thorsen Ekern, Klimapartnere Agder og direktør Samfunnskontakt Unni Farestveit, Agder Energi,  signerte den 14.oktober samarbeidsavtalen som gjør at hele Agder Energi konsernet nå er Klimapartner.

Tidligere har datterselskapene Agder Energi Varme og Agder Energi Nett vært Klimapartnere, men fra nå av er hele Agder Energi konsernet Klimapartner. Strømleverandør og energipartner LOS vil fortsette å være eget medlem i Klimapartnere.

Som medlem i Klimapartnere Agder ønsker Agder Energi å bidra til økt klimafokus og å synliggjøre det grønne skiftet. Det er laget en egen nyhetssak fra Agder Energi her: Nyhetssak Agder Energi – Klimapartnere.

Vi i Klimapartnere er veldig glade for at hele Agder Energi-konsernet – som Sørlandets kraftleverandør og et tungt lokomotiv for landsdelen – nå er Klimapartnere. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Agder Energi og at vi sammen får til nye, konkrete bidrag innenfor det grønne skiftet.

Les mer om alt det spennende Agder Energi-konsernet gjør på Agder Energi sine hjemmesider.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar