Frokostmøte fredag 30.oktober – miljøvennlige bygg

Byggenæringen står for en stor andel av Norges utslipp og energiforbruk. Andelen ble beregnet til å være 40 % av Forskningsrådet i 2012.

Det er mange Klimapartnere som har aktiviteter innenfor byggenæringen, alt fra rådgivere, prosjekterende, utførende, finansierende og til slutt byggeiere som jobber med å få på plass flere miljøvennlige bygg.

Klimapartnere vil med dette frokostmøtet samle aktører som er involvert i ulike faser i et byggeprosjekt. Arrangementet er hos JBU Eiendom i Grimstad fra kl 08.30-10. Det blir servert enkel frokost fra kl 08.

Programmet er som følger:

  • Velkommen Ved Bjørn Vedal, direktør JBU Eiendom
  • Forbildeprosjekter i Husbanken: Bærekraftige boliger og bygg. Ved Anne Skjævestad, Rådgiver Husbanken
  • Bygging av ny videregående skole i Tvedestrand – som plusshus. Status og muligheter for leverandører. Ved Kai Valthyr-Hansen, fylkesbyggesjef Aust-Agder fylkeskommune
  • Bygningsintegrerte solcelleanlegg. Ved Anne Gerd Imenes, seniorforsker Teknova
  • Fokus på miljø og energi i byggeprosjekter. Ved Bengt Michaelsen, Arkitekt BGM Arkitekter AS

Klimapartnere ønsker at vi alle jobber mot samme felles mål; mer miljøvennlige bygg. Enten som passivhus, nullhus eller plusshus.

Vi ønsker alle velkommen! Påmelding til torstein.thorsen.ekern@nullaustagderfk.no senest innen mandag den 26.oktober

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar