Et miljøforbilde for borettslag i hele Norden

Etter cirka ett års byggetid, er Stjernehus borettslag i Kristiansand oppgradert til lavenergihus. Høyblokka fra 1965 som ble kåret til «Norges kaldeste borettslag» har blitt til et av de varmeste.

Rehabilitering av «Stjerneblokka» har ført til at det årlige CO2-utslippet fra blokka er redusert med 69 prosent, et kutt tilsvarende det årlige utslippet fra 70 personbiler.

Det er flere Klimapartnere som har vært sentrale i denne oppgraderingen av «Stjerneblokka».

Husbanken har støttet prosjektet både med tilskudd og med fullfinansiert lån. Kruse Smith AS har vært hovedentreprenør for oppgraderingen. Agder Energi Varme leverer fjernvarme til blokka gjennom sitt fjernvarmenett, bl.a. med varme fra Returkraft. Og sist men ikke minst; Stjernehus borettslag er et av fire prosjekter Kristiansand kommune har hatt i programmet Framtidens bygg, og har blitt et miljøforbilde for andre borettslag i hele Norden.

Hvis dere ønsker å se film om denne oppgraderingen og lese mer om prosjektet, går dere inn her: Stjernehus borettslag, nyheter fra Husbanken.


1 kommentar

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar