Arendalsuka vel overstått for denne gang

Arendalsuka er da vel overstått for denne gang. Vi i Klimapartnere opplever at Arendalsuka var veldig vellykket både for vår egen del og også for hele Arendalsuka samlet sett. Det er utrolig hvordan Arendalsuka har klart å samle organisasjoner, politikere, debattanter, journalister og publikum. Totalt var det over 50000 besøkende under Arendalsuka. Vi i Klimapartnere hadde samlet om lag 400 som møtte opp på våre arrangementer.

Klimapartnere vil gjerne takke våre med-arrangører, deriblant flere Klimapartnere (DNB, Asplan Viak, Vest-Agder fylkeskommune m.m.) for samarbeidet under årets Arendalsuke. Hvis noen av dere Klimapartnere har tanker og ønsker om arrangementer for 2016, vennligst ta kontakt.

Arendalsuka for Klimapartnere sin del er oppsummert med bilder i vedlegget under:

Klimapartnere, bilder fra Arendalsuka

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar