Klimapartnere under Arendalsuka

Klimapartnere smeller til med et kjempeprogram på Arendalsuka. Blant annet stiller to statsråder og en rekke kjente politikere og fageksperter for å belyse klimavennlig samfunns- og næringsutvikling.

Målet under Arendalsuka er å øke bevisstheten i næringsliv, media og blant befolkningen om alle mulighetene vi har i forbindelse med den grønne omstillingen som allerede er i full gang.

Se hele programmet for Arendalsuka her: Program Arendalsuka – Klimapartnere

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar