Utslippene ned 13 % i 2014

Utslippene til Klimapartnere Agder har samlet gått ned med ca. 13 % i 2014. Det viser tall fra Klimaregnskapet for 2014 som ble presentert fredag forrige uke på Universitetet i Agder.

– Dette viser at Klimapartnerkonseptet lykkes med å bidra til vesentlige utslippsreduksjoner på hjemmebane. Bevissthet og forståelse for eget klimaregnskap er videre et viktig grunnlag når man skal gjennomføre og fremme nye grønne produkter og tjenester utad, sier prosjektleder for Klimapartnere Agder, Torstein Thorsen Ekern.

Rapporten for Klimaregnskapet 2014 samlet legges ut på disse hjemmesidene innen kort tid.

Grimstad kommune er en av Klimapartnerne som har gjennomført Klimaregnskap for 2014. Utslippene i Grimstad kommune har økt i 2014, men kommunen har nå forberedt klare grep i 2015 for å snu trenden.

Det legges opp til å erstatte propanfyring på Levermyr med flisfyring i løpet av året. Videre viser tallene fra Klimaregnskapet at det er bilparken som står for det største kommunale utslippet. Derfor vil Grimstad kommune nå se nærmere på hvordan de kan få ned utslippene på egne biler og anleggsmaskiner, både gjennom mer miljøvennlig kjøring og ved økt bruk av el-biler. Disse eksemplene fra Grimstad kommune viser hvordan Klimaregnskapet kan brukes aktivt for å få til konkrete utslippskutt i egen virksomhet.

Ingri Tungesvik Raknes (lærling i hjemmesykepleien), Karl Christian Langevoll (miljørådgiver)og Svein Frøytlog (miljøfyrtårnsertifisør) skal i felleskap se på hvordan de kan kjøre med miljøvennlig i Grimstad kommune

Ingri Tungesvik Raknes (lærling i hjemmesykepleien), Karl Christian Langevoll (miljørådgiver) og Svein Frøytlog (miljøfyrtårnsertifisør) skal i felleskap se på hvordan de kan kjøre mer miljøvennlig i Grimstad kommune (Bilde fra Grimstad Adressetidende)

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar