Ny prosjektleder i Klimapartnere Agder

Torstein Thorsen Ekern har nå i mai begynt som ny prosjektleder i Klimapartnere Agder. Etter at Klimapartnere Agder har vært drevet litt på dugnad med kjempegod innsats av mange viktige ildsjeler de siste månedene, satser vi nå på enda bedre trykk på alle aktivitetene fremover.

Torstein har bakgrunn fra fornybar energi – bransjen, og da i all hovedsak innenfor prosjektering og bygging av vindkraftprosjekter. Han har de siste 10 årene vært prosjektleder i Norsk Vind Energi AS for flere vindkraftprosjekter av ulik størrelse (totalt 700-800 MW). Det mest kjente prosjektet som Torstein har jobbet med er Høg-Jæren vindkraftverk som var det første, store vindkraftanlegget som ble realisert i Sør-Norge.

Tidligere arbeidserfaring omfatter også Dr.Grad ved NTNU innen vindkraft, konsesjonsbehandling av energi- og nettanlegg i Norges Vassdrags- og Energidirektorat og en periode på 1,5 år i Elkem Fornybar Energi. Herfra har Torstein opparbeidet erfaring også innen andre fornybare energiformer som er aktuelle i Norge, deriblant vannkraft, bioenergi, solenergi, bølge- og tidevann og fjernvarmeanlegg.

Torstein ser nå veldig frem til å starte som prosjektleder i Klimapartnere og det å kunne jobbe med klima og miljøprosjekter i et litt bredere perspektiv på hjemmebane her i Agder. Torstein er veldig motivert for å få både gjennomført og synliggjort konkrete bidrag til det grønne skiftet i samarbeid med alle Klimapartnere.

Hvis dere har spørsmål eller innspill til det videre arbeidet i Klimapartnere, blir Torstein veldig glad hvis dere tar kontakt.

Torstein Thorsen Ekern
Prosjektleder Klimapartnere Agder

tlf: 370 17670 / 9098 2959
e-post: torstein.thorsen.ekern@nullaustagderfk.no

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar