Lansering av Klimaregnskapet 2014, Agder

Vi ønsker alle Klimapartnere og andre interesserte velkommen til lansering av Klimaregnskapet for 2014 for Klimapartnere Agder. Arrangementet vil finne sted på Universitetet i Agder i Grimstad fredag den 12.juni kl 09-11.

I tillegg til lanseringen av Klimaregnskapet for 2014, vil vi også få andre spennende innlegg fra ulike Klimapartnere.

UiA vil fortelle om forskning og utdanning innenfor klima og miljø ved UiA. Kruse Smith vil informere om hvordan de bruker sitt klimaregnskap aktivt, blant annet på byggeplassen (avfall, energibruk m.m.). Og sist men ikke minst, etter et år hvor salg av elektriske biler har nådd nye høyder, er vi veldig glade for at Gromstad Auto vil gi en oppdatert status og sine videre tanker rundt både el-biler og hybrid-biler.

Påmelding til: torstein.thorsen.ekern@nullaustagderfk.no innen 9.juni.

Hjertelig velkommen!

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar