Durapart – Hvordan få de ansatte til og fra jobb på en miljøvennlig måte

Durapart i Arendal har i mange år jobbet med såkalt Mobility Management, hvor de blant annet ser på utfordringen med å få sine ansatte til og fra jobb på en miljøvennlig måte. Durapart har derfor satt i gang flere tiltak som bidrar til dette i praksis, deriblant å få flere til å kjøre sammen, sponse de som sykler, går eller tar bussen og ved å legge til rette for parkeringsplasser for el-biler.

I samarbeid med Agder Kollektivtrafikk er det i resepsjonen til Durapart nå montert en skjerm som gjør det enklere for de som kjører buss. Denne skjermen viser bussavgangene til og fra bedriften i sanntid. Det betyr også at dersom bussen er forsinket vil dette komme opp på skjermen. Det er også laget en app som gjør det lett å finne ut av når neste buss kommer.

Durapart opplever at de så langt har erfart at systemet er svært driftssikkert, og Karl Wiggo Jensen i Durapart kan gjerne kontaktes hvis noen blir inspirert til å prøve det samme.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar