Ukas klimapartner: CO2focus

Innloggingsbildet for CEMAsys

CO2focus har vært med i Klimapartnere helt siden starten, og var medforfatter og bidragsyter til nettverkets første kunnskapsnotat om klimaregnskap og klimanøytralitet. Partner  og salgs- og markedssjef  Kjetil Selmer-Olsen foreteller at CO2focus idag har 9 ansatte og holder til i Oslo.

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

CO2focus er en kunnskapsbedrift på energi- og klimaregnskap, samt klimaledelse. Med over 200 kunder i Norden, er firmaet en ledende aktør på klimatjenester. Vi er den eneste akkrediterte konsulentpartner til CDP i Norden, og hjelper årlig over 25 børsnoterte selskap fram til en god Scoring. Foruten å være medlem i Klimapartnere, leverer vi også klimadata, gjennom verktøyet CEMAsys, til det årlige klimaregnskapet i Klimapartnere. 14 av nettverkets medlemmer er også direkte kunder av CO2focus. For oss er det viktig å være en del av de gode initiativer og nettverk som finnes i Norden. Vi lærer stadig, og har som målsetting å bistå Klimapartneres medlemmer når de har behov for konsulenthjelp i sitt arbeid.

Klimapartnere er et unikt nettverk i Norden. Det finnes en rekke nettverk, men Klimapartnere stiller krav til sine medlemmer om miljøsertifisering og årlig klimaregnskap. Dette gjør nettverket unikt, og til et forbilde for andre nettverk. Erfaringen og kunnskapen fra Klimapartnernettverket i Agder er noe vi bruker når vi også jobber med Klimapartner Hordaland og andre klimapartnernettverk i Norden.

Hva har dere største utbytte av? (eks. nettverksbygging, klimaregnskap, kunnskapsnotater, kunnskapsheving, egen profilering, miljøbeviset).

Det CO2focus har mest utbytte av, er hvordan nettverk med mange og ulike medlemsbedrifter fungerer, og hvordan man kan jobbe sammen og dra lærdom av hverandres erfaringer. Videre er egen profilering viktig, slik at vi kan rekruttere nye kunder med behov for tjenester innen klimaregnskap eller klimakvotekjøp.

Konkrete resultater i forhold til klima/miljø? (eks. klimaregnskap, sertifiseringer, egne prosjekter, innkjøp eller samarbeid)

CO2focus er i stadig utvikling på CSR- og klimaledelsesområdet. Vi har hatt stor vekst siste år, og i løpet av 2014 oppnådde vi flere milepæler:

  • Vårt kvotesalg passerte 100 000 tCO2e årlig. Vi ser at etterspørsel etter klimakvoter for å kompensere egen klimapåvirkning er svært økende.
  • Vårt energi- og klimaledelses verktøy CEMAsys ble globalt akkreditert av CDP. Verktøyet er dermed det eneste nordiske verktøy/system som er med i en eksklusiv gruppe av tilbydere mot børsnoterte selskaper globalt.
  • Vi har utviklet egen CO2 faktordatabase, utvidet scope 3 rapportering og lagt til en rekke nye faktorer. Herunder bl.a CO2faktorer på innkjøp.
  • I CEMAsys er det utviklet en importfunksjon som gjør det mulig å importere data fra andre systemer, bl.a. alle innkjøpsdata og KOSTRA-tall fra norske kommuner sine innkjøp. Dette gjør at vi nå har klimaregnskap, basert på innkjøpsdata, for alle kommuner i Norge.
  • Vi ble eksklusiv partner til CDP – Non Listed Program i Norden, der nå også ikke-børsnoterte selskap kan rapportere og sammenligne seg med andre selskaper fra en global database. REMA 1000 er den første kunden i Norden som gjør dette og som CO2focus hjelper.

Har dere grønne produkter eller tjenester?

CO2focus leverer kun tjenester og bistand innen grønne produkter og tjenester i et bredt spekter. Vi hjelper Norges og Nordens største selskaper med å bygge en god plattform på miljø- og klimaområdet. Stadig flere virksomheter setter miljø og klima på dagsorden, da det stadig stilles flere krav og forventninger fra ulike interessenter. CO2focus guider virksomhetene til hvordan de kan oppnå målsettinger og imøtekomme krav. Vi har både verktøy og kompetanse til å bistå virksomheter og organisasjoner til å oppnå resultater av sitt miljø- og klimaengasjement på en effektiv måte.

Har du innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?

”Helhetlig samfunnsansvar” er helt klart et tema som bør opp. Trendene er meget klare nasjonalt og internasjonalt: Det stilles stadig flere krav om helhetlig samfunnsansvar, som innebærer å ha kontroll på hele verdikjeden. Dette innebærer at bedriftene må ha oversikt og rapportere på ikke finansiell informasjon. Kravene kommer gjennom nasjonale lovkrav, krav fra EU, samt krav fra kunder. Klima og miljø er da bare ett av 6 aspekter på samfunnsansvarsområdet/CSR. Aspekt som produktansvar, menneskerettigheter, arbeidsforhold, økonomi og samfunn er parametere bedriftene må vise til og ha kontroll på. Her er det mye spennende å ta tak i.

Noe annet dere ønsker å dele eller fronte?

CO2focus ser fram til å lansere nye og forbedrede funksjoner og moduler i vårt verktøy CEMAsys kommende år. Det mest spennende vil nok være lansering av en Supply-Chain modul. Denne modulen vil hjelpe våre kunder med å få bedre kontroll på sin verdikjede innen det fulle spekteret av samfunnsansvar, og i henhold til GRI-standarden.

Videre ser vi fram til å presentere markedene i Norge og Norden for nye og gode kvoteprosjekter. Det vil bli satt fokus på salg av Gold Standard cookstovesprosjekter som, foruten å ha dokumenterte klimaeffekter, også har et vesentlig sosialt og helse aspekt for svært fattige mennesker.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar