Klimapartner: LOS

LOS sitt Hovedkontor i Kristiansand

LOS har vært Klimapartner siden starten i 2009 og er Norges største kraftleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje største strømleverandør totalt. Firmaet har i dag ca. 70 ansatte, fordelt på Hovedkontoret i Kristiansand og regionkontorene i Arendal og Lysaker utenfor Oslo. Kjernevirksomheten er å selge og forvalte strømprodukter tilpasset kundenes behov. LOS er et heleid datterselskap av Agder Energi, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013. Markedssjef Nils Tore Augland forteller videre at LOS er miljøfyrtårnsertifisert og tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti til både privat- og bedriftsmarkedet.

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

Som strømleverandør leverer LOS fornybar energi, og vi ønsker å utvikle produkter og tjenester som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser. LOS ønsker videre å redusere egne utslipp og fremstå som en bedrift som tar miljø- og klimahensyn på alvor.

Hva har dere største utbytte av? (eks. nettverksbygging, klimaregnskap, kunnskapsnotater, kunnskapsheving, egen profilering, miljøbeviset)

LOS har vært forholdsvis aktive i Klimapartner-nettverket, og vi har brukt nettverket som en arena for våre produkter og tjenester. Selv om vi i praksis er en kontorbedrift, er det årlige arbeidet med klimaregnskapet en bevisstgjøring på at også små tiltak er viktige for å redusere utslipp av klimagasser. I samarbeid med Klimapartnere utarbeidet LOS i 2012 Kunnskapsnotat nr. 5 – Strøm med opprinnelsesgaranti.

Konkrete resultater i forhold til klima/miljø? (eks. klimaregnskap, sertifiseringer, egne prosjekter, innkjøp eller samarbeid)

LOS flyttet i 2010 inn i Agder Energis nye hovedkontor i Kristiansand, som i dag er et av Norges mest energieffektive bygg. Nybygget har også gode ordninger for avfallshåndtering. Både energiforbruk og avfall er noe av det vi fortsatt har fokus på internt i LOS. Ellers handler mye av arbeidet til LOS, knyttet til klima og miljø, om å være gode rådgivere overfor våre kunder i privat- og bedriftsmarkedet. Ett av prosjektene vi gjennomførte i 2014, var et samarbeid med Naturvernforbundet om oljefri-kampanjen i Aust- og Vest-Agder. Kampanjen har fått bra oppmerksomhet, og har blant annet bidratt til utfasing av bruk av oljefyr på Sørlandet.

Har dere grønne produkter eller tjenester?

LOS tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti både i privat- og bedriftskundemarkedet, men vårt viktigste bidrag knyttet til klima og miljø er som nevnt å være rådgiver og samarbeidspartner knyttet til smartere energibruk. LOS inngikk i 2013 et samarbeid med Rejlers Consulting, og undersøkelser som er gjort viser at bedrifter på Sørlandet kan spare mellom 20 og 30 prosent på energieffektivisering. Og strøm spart er penger tjent, og ikke minst er det et viktig miljøtiltak.

Har du innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?

Jeg synes i det store og hele at Klimapartnere har et bredt spekter av tilbud for sine medlemmer, og også en god kombinasjon av tema knyttet til strategi og praktisk handling i hverdagen.

Andre innspill til administrasjonen/prosessledelse av Klimapartner?

De årlige statusmøtene/medlemsbesøkene har vært nyttige. Her kommer vi litt tettere på, samtidig som det er lettere å ta opp konkrete forhold knyttet til egen bedrift.

Noe annet dere ønsker å dele eller fronte?

Switch er et nytt og spennende produkt for bedriftskunder, og LOS er den første aktøren som gjør det kommersielt tilgjengelig for bedrifter å selge tilgjengelig strøm tilbake til nettet ved å koble ut forhåndsdefinerte kurser. Ved å ta i bruk Switch bidrar bedrifter positivt til samfunnet, og til miljøet. Samtidig tjener man penger på strøm som ikke blir brukt. De bedriftskundene vi har pratet med så langt, er svært positive til produktet, og det jobbes nå iherdig med å få opp noen testkunder på dette.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar