Årsmøte Klimapartnere Agder

Logo Klimapartnere

Styret i Klimapartnere Agder ønsker velkommen til årsmøtet som avholdes 9. mars i Asplan Viaks lokaler i Kunnskapshavna (Arendal), kl 9-ca kl.11.00.

Dagsorden:

  1. Velkommen v/fylkesvaraordfører i Aust-Agder Jon-Olav Strand
  2. Foredrag med Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi og medlem av klimaministerens klimapanel
  3. Asplan Viak og klima v/Christian Solli
  4. CO2focus v/Elisa Walderhaug orienterer om rapportering knyttet til klimaregnskap 2014
  5. Felles klimakvoteprosjekt for Klimapartnere v/Kjetil Selmer-Olsen
  6. Årsrapport og årsregnskap (fremlegges i møtet)
  7. Eventuelt

Asplan Viak holder til i Kunnskapshavna (Kystveien 14) i Arendal.

Påmelding til: trude.kjelle@nullaustagderfk.no

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar