Er du Klimapartneres nye prosjektleder i Agder?

Ny prosjektleder

Samfunnet står overfor store utfordringer i årene som kommer og det er behov for en omstilling. Lokale løsninger og engasjement er helt nødvendig for regioner som ønsker å utvikle et framtidsrettet lavutslippssamfunn. En Klimapartner jobber for reduserte utslipp av klimagasser og for utvikling av produkter og tjenester for lavutslippssamfunnet.

For å videreutvikle Klimapartnere-nettverket i Agder søkes en person som er opptatt av bærekraftig verdiskapning i regionen, og som kan bistå næringslivet i å oppnå økt konkurransekraft ved en omstilling til morgendagens lavutslippssamfunn.

Klimapartnere er et regionalt nettverksprosjekt bestående av offentlige og private virksomheter i Agder. Gjennom kunnskapsbygging og samarbeid bidrar Klimapartnere til å forberede virksomhetene i regionen på trusselen fra klimaendringer og sette fokus på mulighetene lavutslippssamfunnet representerer.

Målet til Klimapartnere er å redusere klimagassutslippene og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Agder. Det får en til gjennom samarbeid om gode løsninger mellom det offentlige og det private.

Prosjektet er en del av klimasatsingen til Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Aust-Agder fylkeskommune er arbeidsgiver og det utlyses en treårig prosjektlederstilling. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra både offentlige og private virksomheter.

Prosjektlederens oppgaver er blant annet følgende:

  • Følge opp Klimapartneres vedtatte strategier
  • Organisere og gjennomføre daglig drift av nettverket
  • Planlegge og gjennomføre arrangementer/samlinger med fokus på klima og næringsutvikling
  • Tilrettelegge for samarbeid internt i nettverket og med eksterne aktører, herunder samarbeid med Klimapartnere i Hordaland
  • Bidra til å synliggjøre og promotere nettverkets medlemmer og satsninger

Vi ønsker en person som:

  • Er engasjert i bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
  • Er engasjert i næringslivets konkurransekraft
  • Formell kompetanse fra universitet/høyskole
  • Har gode kommunikasjonsferdigheter
  • Har evne til å engasjere

 

Klimapartneres strategi har følgende satsningsområder:

è    Grønn utvikling:

En grønn utvikling oppnås gjennom kunnskapsdeling og samarbeid. Klimapartnere arbeider for å utvikle og fremme grønne forretningsideer, og bruk av grønne varer og tjenester. Det skal være lønnsomt å redusere klimagassutslipp.

è Kunnskap:

Klimakunnskap er en forutsetning for at virksomheter og enkeltindivider skal kunne utvikle lavutslippssamfunnet. Klimapartnere formidler kunnskap for å redusere klimagassutslipp, forstå utfordringer og se muligheter.

è Samarbeid og kommunikasjon:

Samarbeid og kommunikasjon bidrar til kunnskap og utvikling. Klimapartnere skaper møteplasser for klimadebatt, kunnskapsdeling og samarbeid.

è Nasjonalt og internasjonalt:

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid er viktig for å utvikle lavutslippssamfunnet. Klimapartnere samhandler med nasjonale og internasjonale prosjekter og initiativ.

 

 

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og tilsetting skjer på ordinære fylkeskommunale vilkår. Det tas forbehold om politisk godkjenning av opprettelse av prosjektlederstilling.

Søknadsfrist: 9. mars 2015

 

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:

Regionalsjef Kirsten Borge

Mobil: 918 64 190

E-post: kirsten.borge@nullaustagderfk.no

 

Se fullstendig stillingsannonse og søk elektronisk:

www.austagderfk.no/ledige-stillinger

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar