Grønne datasentre på Sørlandet

Bilde fra datalagringsrom

Klimapartnere inviterer til frokostmøte 17. februar: Kan Agder bli det beste stedet for etablering av grønne datasentre i Europa? Grønne datasentre kan bli en ny grønn næring for hele Agder. På frokostmøtet får du presentert mulighetene og hvordan det jobbes for å realisere dette, både fra politisk hold, i fylkeskommunen og i næringslivet. Bli med å diskutere hvordan innsatsen videre best bør innrettes. Vi serverer frokost fra kl 07.45!

Tidspunkt: 17. februar.  Frokost fra kl 07.45 og fagprogram kl 8-9.30.

Sted: Sam Eyde videregående skole i Arendal

Påmelding: trude.kjelle@nullaustagderfk.no. Arrangementet er gratis, men du må melde deg på dersom du ønsker frokost.

Fagprogram: Agder Energi v/Sten Terje Tveit,  Digin v/Anne Torunn Hvideberg  og Vest-Agder fylkeskommune v/Trond S. Kristiansen.

Arrangør: Klimapartnere

Mer om arbeidet med grønne datasentre i regi av Regionplan Agder 2020 kan du lese her.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar