Ukas Klimapartner: Frameworks

Frameworks ansatte

Frameworks er et grønt webbyrå som leverer nettløsninger, systemutvikling, verktøy, design, og kommunikasjon. Byrået ble etablert i 2003, består av seks ansatte med lang og allsidig prosjekterfaring og har kontorer i Eurekabyggets 4. etasje i Sørlandet Kunnskapshavn. Det er prosjektleder og markedsansvarlig Ellen Raaum Rekdal som presenterer denne ukens klimapartner.

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble Klimapartnere og fortsatt er med?

Vi hadde allerede en grønn profil og jobbet med miljø- og klimarelaterte nettløsninger fra før. Derfor var det helt naturlig å bli med i Klimapartnere, noe vi har vært siden 2010. Vi ønsker å bidra til i stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling på Sørlandet. Vi driver grønt selv og har mange kunder og prosjekter der vi trenger oppdatert kompetanse om klima og miljø.

Hva har dere største utbytte av som klimapartner?

Vi har størst utbytte av nettverksbygging. Det å bli kjent med andre virksomheter, etablere nye kontakter og lære om andre bedrifter er viktig for oss.  Vi ønsker å være med å diskutere fremtidens smarte og grønne løsninger, og bidra til utvikle konkrete produkter og tjenester på veien mot framtidens smartere lavutslippssamfunn.

Har dere oppnådd konkrete resultater i forhold til klima og miljø?

Som bedrift har Frameworks vært klimanøytrale siden 2010, og vi har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012. Vi har kartlagt vår bruk av transport, energi, avfall og innkjøp og kontinuerlig forbedret oss på det vi kan gjøre noe med selv. Vi har også vært aktive i forhold til leverandører og byggeiere for å få best mulig oversikt og tall på vår klimapåvirkning.

Vi har et spesielt fokus på nettløsninger og verktøy innen miljø, kunnskap, og helsesegmentet og utvikler og drifter store løsninger for både norske og internasjonale nøkkelaktører.

Vi fører klimaregnskap, og det er nyttig og lærerikt. Samarbeid og diskusjon med andre klimapartnere og miljøfyrtårnbedrifter har vært viktig.

Tilbyr dere grønne produkter eller tjenester?

Vi har utviklet et eget nettbasert klimaplanverktøy for KS som brukes av kommunene i Norge til å lage og forvalte kommunens klimaplan.

Akkurat nå holder vi på å utvikle et gangkart for Arendal sammen med Arendal kommune. Dette blir en moblitilpasset og universelt utformet løsning som skal vise hvor enkelt og kort det er å gå i Arendal og gjennom dette motivere til å bruke bena mer og bilen mindre. En slik gangkart løsning håper vi å kunne utvikle videre for flere byer og tettsteder.

Sammen med Grid-Arendal har vi utviklet en samkjøringsløsning for bedrifter «Bilkompis» som vi nå i år skal prøve å teste ut i større skala i større bedrifter på Agder. Løsningen kan gi store besparelser på økonomi (reiseregninger), miljø/klima og i tillegg gi en faglig/sosial gevinst ved at kolleger kan kjøre sammen til og fra jobb og i jobbreiser.  Vi ønsker nå kontakt med aktuelle bedrifter/organisasjoner som ønsker å prøve ut en slik løsning.

Har dere innspill til temaer eller møter som Klimapartnere bør arrangere?

Vi ønsker fokus på konkrete tiltak og handlinger. Som IT-bedrift er vi interessert i hva kan vi få til med smartere IT og styringssystemer for transport, logistikk, avfall og energibruk.

Har dere andre innspill til videre utvikling av Klimapartnere?

Vi ser gjerne at konkrete og gode eksempler løftes fram enda tydeligere, og deles på tvers at Agder og Hordaland og evt. nye regioner som kommer med.  Fokus på «hvordan vi fikk det til» framfor «se så flinke vi er».

Er det noe annet dere ønsker å dele eller fronte?

Vi ser at det ligger et stort uforløst potensiale i grensesnittet mellom smarte web og mobilløsninger, smartere infrastruktur (byer, hus, biler…) og smartere mennesker. Dette kaller vi for #Cleanweb og er en type løsninger vi ønsker å jobbe mer med i året som kommer.

Den akselererende veksten i mobile enheter, sosiale nettverk, sensorer, prosessorkraft og analyser av store data, skaper kraftfulle muligheter til å løse verdens kritiske ressursutfordringer gjennom nye forretningsmodeller.

I høst var vi i Frameworks med på å dra i gang et nettverk «Cleanweb Agder» i samarbeid med Cleantech Agder og Digin med støtte fra VRI Agder. Cleanweb Agder holdt et åpent møte under Arendalsuka i august og arrangerte en workshop i oktober for å lage et manifest og få i gang #Cleanwebprosjekter i regionen.

For de som er interessert i dette initiativet har vi opprettet en facebookgruppa Clenweb Agder for kunnskapsdeling og diskusjoner på tvers av sektorer og bransjer.

Frameworks.no |  Frmeworks Facebook sider 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar