Wanted: Norsk tareskog tilbake til opprinnelsen

Norsk tareskog er truet

Den blå skogen er fellesbetegnelsen på tareskog og sjøgress under havoverflaten. Det er kilden til livet i havet og for oss mennesker, og det lagrer CO2 på en svært effektiv måte. En stor del av Norges tareskog har forsvunnet de siste ti årene. Klimapartner GRID-Arendal er med i et nytt kompetansenettverk som vil øke kunnskapen om denne «regnskogen» under vann så den skal kunne vokse tilbake mot sin opprinnelige utbredelse.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet har sammen med Klimapartner GRID-Arendal dannet et norsk nettverk for å ta vare på den blå skogen. Nettverket skal styrke den nasjonale kompetansen på blå skog, for bedre å kunne utnytte dens fulle potensial for fangst og lagring av CO2 og en rekke andre økosystemtjenester både nasjonalt og globalt.

Livgivende kilde

Den blå skogen er vegetasjon med feste i havbunnen, der vekstene befinner seg både under havoverflaten – som tareskog og sjøgressenger – eller over havoverflaten – som mangroveskog og saltenger.

På én kvadratmeter tareskog kan det leve over 100.000 dyr, som snegler og krepsdyr. Dagens tareskog dekker 8000 km² av den norske havbunnen, og ifølge en rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), binder den opp 29 millioner tonn CO2. Mengden kan sammenlignes med det årlige opptaket av CO2 fra skog i Norge. Om tapt tareskog får vokse tilbake til sin opprinnelige utbredelse, vil den kunne binde opp hele 36 millioner tonn CO2.

Kan spille en viktig rolle

-Sett i lys av den store betydningen den blå skogen har for å binde atmosfærisk karbon, pågår nå et viktig arbeid innenfor de globale klimaforhandlingsprosessene med å ta dette fullt om bord. Et norsk kompetansenettverk kan spille en viktig rolle i dette, uttaler Peter Harris, direktør ved GRID-Arendal.

– Politikere får i økende grad opp øynene for betydningen av den blå skogen, enten det er snakk om tareskog som beites ned av kråkeboller i Nord-Norge eller truet mangroveskog i Myanmar. Nettverket kan bidra med viktig kunnskap for forvaltningen begge steder, sier Greta Bentzen, direktør ved NIVA.

Kilder:

Havforskningsinstituttet

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Les også kronikken «Uten havet taper vi kampen» skrevet av blant annet GRID direktør Peter Harris og Ola Elvestuen, leder av Stortingets energi- og miljøkomité.

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar