Utnytter spillvarme til oppvarming av bygg

Returkrafts søppelforbrenningsanlegg i Kristiansand

Spillvarme fra søppel og svovelsyre varmer opp 300 næringsbygg og 3000 leiligheter i Kristiansand. Kaldt vann fra 150 meter under overflaten i byfjorden kjøler ned sykehuset, Kilden og en rekke bygg i sentrum. Norsk Fjernvarme sier Klimapartner Agder Energi Varmes miljøsatsing er nytenkende og bidrar sterkt i utviklingen mot lavutslippssamfunnet.

Over en halv milliard kroner har Agder Energi Varme investert i det 50 km lange nettet av fjernvarmerør fra Vågsbygd via metroaksen til Vige i Kristiansand. På veien svinger det innom Klimapartner Returkrafts avfallsforbrenningsanlegg og Glencore Nikkelverk og henter spillvarme for å fordele det rundt omkring i sentrumsbebyggelsen.

Fornyet avtale

Nikkelverket bidrar med 40 gigawattimer inn på nettet og har etter ti års leveranse nå fornyet avtalen med Agder Energi Varme for ti nye år. Den brente søpla fra Returkraft gir 100 gigawattimer i året, og de to anleggene tilsvarer til sammen et middels stort kraftverk som for eksempel Hunsfoss i Vennesla, skriver Fædrelandsvennen.

Nesten alle oljekjelene i sentrum er fjernet, 98,8 prosent av varmeleveransen i sentrumsnettet kommer fra spillvarme. De siste 1,2 prosent kommer fra olje som skal erstattes av bioolje i 2015.

Kjøling fra dypet

Paradoksalt nok pleide Nikkelverkets svovelsyrefabrikk å sende spillvarmen rett ut i byfjorden i gamle dager. Parallelt med fjernvarmesystemet henter Agder Energi kaldt sjøvann fra 150 meters dyp utenfor den samme byfjorden til kjøling av bygg.

Rørene går blant annet fra Tangen og opp Otra til sykehuset. Gjennom 10 km med rør bringer systemet kaldt vann til kjøring av sykehuset, Aquarama, Kilden og mange flere bygg i sentrum. Med et slikt fjernkjølesystem reduseres også bruken av støyende kjølevifter på bygårdstak.

Nytenkende

Agder Energi Varme er fremoverlente og nytenkende, og bidrar sterkt i utviklingen mot lavutslippssamfunnet, De har vært veldig gode til å utnytte de nære ressursene, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i organisasjonen Norsk Fjernvarme til avisen.

Kilde: Fædrelandsvennen 2. desember 2014

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar