Caverion vant innovasjonspris for klimaløsning

Caverions Klimatak ventilasjonsløsning

Klimapartner Caverion har vunnet Undervisningsbygg og Bergen kommunes pris for innovative ventilasjonsløsninger i undervisnings- og helsebygg. De deler prisen på 200.000 kroner med Systemair. Oslo og Bergen kommune ønsket at markedet skulle komme med innovative løsninger for et bedre inneklima på skoler, sykehjem og i barnehager. Det var bakgrunnen for en innovasjonskonkurranse. En av forutsetningene var teknologi som møter kravene til passivstandarden.

Caverions løsning kalles KlimaTak. Det er en teknisk totalløsning som samler alle tekniske installasjoner på ett sted. Løsningen kan sammenlignes med et byggesett fra Lego, det vil si at de ulike delene som blir laget på forhånd raskt kan settes sammen på byggeplassen.

Salgs- og markedsdirektør i Caverion, Roar Andersen, er fornøyd med at målet for konkurransen ikke var å bygge den billigste skolen, men å bygge den skolen som gir lavest mulig kostnader i et langt perspektiv, medregnet drift og vedlikehold.

-Vi ser nå en positiv trend der det tradisjonelle mønsteret for å opphandle byggprosjekter er i ferd med å endres, også i det offentlige, sier Andersen til Byggfakta.

De innovative ventilasjonsløsningene vil ikke bare være til fordel for kommunene, men også for elevene på de forskjellige skolene. Dr. scient Ragnhild Wiik har gjennomført et omfattende forskningsprosjekt i samarbeid med Caverion og fant at et optimalt inneklima øker produktiviteten.

– Det psykososiale miljøet har i mange år fått mye oppmerksomhet, men våre funn viser at luftkvalitet er like viktig for produktiviteten. Innemiljøet må ses som et verktøy for å kunne utføre tankearbeid, fastslår Wiik.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar