Ukas klimapartner: Arkitekt Bengt G. Michalsen AS

BGM Arkitekter på befaring i et hus under oppføring

BGM Arkitekter ble etablert i 1989 av Bengt Gunnar Michalsen. På kontoret har de syv stillinger fordelt på arkitekter, ingeniører og teknikere. Arkitektkontoret påtar seg alle typer oppdrag innen bolig/fritidsbolig, næringsbygg, offentlige bygg, arealplanlegging og prosjektrådgiving. Siden 2006 har de spesialisert seg på energidesign og bygget lavenergihus, passivhus og nullenergihus. Dette har blitt deres varemerke.

Arkitektkontoret ble med i en tidlig fase av klimanettverket. Allerede den gang var det meget nyttig å knytte seg til andre virksomheter med ambisjoner på klima og miljøsiden. Det er daglig leder og ingeniør Anna-Elise Svennevig som presenterer denne ukas klimapartner.

Vårt kontor har de senere år vært lokalisert på Gamle Rygene Kraftstasjon. I disse dager jobber vi med å åpne et kontor også i Grimstad sentrum. Vi gleder oss til å utvide virksomheten og bli mer synlige der folk befinner seg. Bedriften har også konkrete utviklingsplaner på nyåret. Vi skal bli enda tydeligere på hva vi kan tilby både private og offentlige oppdragsgivere innenfor temaet miljø- og energi. Vi skal gjøre det mer tilgjengelig for folk flest å lære hvordan de kan redusere energibruket, særlig innenfor rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble i Klimapartnere og fortsatt er med?

Vi ønsket å vise at vårt mål er å påvirke byggebransje, eiendomsutviklere, det offentlige og alle våre kunder i en mer klima- og energivennlig retning. Vi tror at fellesskap kan gjøre oss sterkere og utvide nettverket til mange andre.

Mer enn noen gang synes vi det er viktig å være med som klimapartner. I dag ser nettverket helt annerledes ut enn de få som var med i starten. Nå er tunge og store aktører kommet med, og nettverket har en mye større tyngde i mange sammenhenger. Vi er stolte over å kunne være sammen med så flotte virksomheter som vil påvirke i samme retning.

Vi hadde også glede av å stå for et av Klimapartneres kunnskapsnotat om energieffektive bygninger, noe som også forsterket relasjonene innad i nettverket underveis.

Hva har dere største utbytte av som klimapartner?

Nettverksbygging og egenprofilering er det viktigste for oss. I perioder har vi vært usikre på hva nettverket kunne tilføre oss, men nå ser vi at dette har klart å vokse og blitt betydelig mer omfattende. Samtidig er det litt opp til hver enkelt klimapartner hva man ønsker å få ut av det og hva man ønsker å bidra med. Derfor tror vi at kunnskapsnotatet om energieffektive bygg også var et av våre viktigste bidrag inn i nettverket.

Har dere oppnådd konkrete resultater i forhold til klima og miljø?

Vår virksomhet har vært miljøfyrtårnsertifiert i mange år nå, og nylig fått resertifisering med høytidelig overrekkelse på Grimstad rådhus. På ett vis har resertifiseringen vært en enkel oppgave, fordi vi oppriktig ønsker å drive på en måte som ikke belaster våre omgivelser unødig. Samtidig er det veldig bevisstgjørende og kan sette fokus på enda flere sider av driften og etablere miljømål for disse. For bedriften internt har fokus særlig vært på innkjøp og avfallshåndtering, samtidig som ansatte har fått mer kunnskap om temaene.

Tilbyr dere grønne produkter eller tjenester?

Alle våre tjenester og prosjekter skal ha fokus på energidesign. Vi har tegnet, prosjektert og vært med på å bygge utallige passivhus, og ikke minst det berømte nullenergihuset i Froland. Gjennom prosjekter og erfaringer har vi høstet mye kunnskap som igjen har ført til stor etterspørsel av kurs og foredrag om emnet over det ganske land.

Vi jobber hele tiden for å være i forkant på temaet, og ser at mye begynner å skje nå. Fremover vil vi konsentrere oss enda mer om miljøvennlig materialvalg og eksempelvis LCA-analyser. Som et ledd i dette jobber vi nå mye mot bruk av massivtre og har vært heldige å få bruke det i flere prosjekter.

Etablering av strømleveranser både til og fra strømnettet vil det også komme flere og andre løsninger på. Dette er en viktig premiss for at solenergi skal være lønnsomt og at man over året skal kunne få et energiregnskap som går i null – eller i pluss!

Har dere innspill til temaer eller møter som Klimapartnere bør arrangere?

Vi opplever at klimapartner i dag gjør en meget bra jobb og står for nettverksbygging og ulike arrangementer som er nyttig fagkunnskap.

Har dere andre innspill til videre utvikling av Klimapartnere?

For å opprettholde interessen for nettverk og opplevelsen av nytte for oss som er med, er det viktig å holde «trøkket» oppe. Fokus på treffpunkter som både kan samle hele nettverket og ha blikk på egne fagområder. Kunnskapsformidling er viktig, og samtidig opprettholde markedsføring av nettverket slik at dette er godt kjent i regionen, og blir gjenkjent som et kvalitetsstempel. Videre er det viktig å stimulere til nytenking og formidle gode konkrete eksempler fra regionen. Hva med å opprette Klimapartners «Kllimapris» til virksomheter som har utmerket seg spesielt på nytenking og innovasjon?

Aktuelle artikler:

Passivhuspioner bygger nullenergihus

Nullenergihuset i Froland er ferdig

Les mer om bedriften på www.bgm.no

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar