Klimapartnere Hordaland – lanserer første klimaregnskap

En engasjert og handlekraftig stemning preget toppledermøtet for lanseringen av første klimaregnskap for Klimapartnere Hordaland.

En grønnere region

Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til en grønnere region. Dette skal vi oppnå sammen gjennom systematisk reduksjon av klimagassutslipp og ved å fremme grønn forretningsutvikling. Klimaregnskapet er en viktig milepæl og gjør at vi kan måle og styre innsatsen bedre, sier prosjektleder Helene Frimannslund

IMG_3173KN

Behovet for handling ble understreket da direktør Kjetil Smørås ønsket velkommen til flotte lokaler på Hotel Terminus, som noen knappe uker tidligere hadde blitt satt under vann etter de ekstreme nedbørsmengdene på Vestlandet (foto: Bjarte Brask Eriksen)

Urovekkende data Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen kunne presentere oppsiktsvekkende tall fra en fersk rapport. Dagtemperaturen i Bergen har gått opp med 1,9 grader fra 1970. Det er viktig at alle nå gjør det de kan for å redusere klimagassutslippene. Klimaregnskap og Klimapartnere nettverket er gode virkemiddel for næringslivet i dette arbeidet, sier fylkesordføreren.

Helene, Tom Christer

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen la frem ferske resultat, her med prosjektleder Helene Frimannslund(foto: Bjarte Brask Eriksen)

Vi er heldige som har med oss så dyktige fagmiljø og virksomheter som generøst deler av sin erfaring. God forankring og støtte i fra toppledelsen i virksomhetene er også utrolig viktig. Vi deler kunnskap for både å redusere risiko og se mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Virksomhetene har her gjort et kjempeløft med klimaregnskapet og det er nå vi virkelig kan sette i gang med det spennende arbeidet, sier prosjektleder Helene Frimannslund

IMG_3176KN

Ledelsen fra de private og offentlige partnervirksomhetene var godt representert (foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

IMG_3182K

Tom-Christer Nilsen i samtale med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar