Ukas Klimapartner: Agder Renovasjon IKS

Anita Aanonsen Jernquist er daglig leder i Agder Renovasjon IKS og hun presenterer i dag  ukas klimapartner. De har vært med i Klimapartnere siden 2009, og det er 39 ansatte totalt på hovedanlegget i Heftingsdalen og mottaksanlegget på Østerhus.

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

Det viktigste for oss er nettverksbygging lokalt med bedrifter som har den samme intensjonen som Agder Renovasjon. Det å bidra til å redusere utslipp av klimagasser gjennom miljøsatsing er også veldig viktig.

Hva har dere største utbytte av? (eks. nettverksbygging, klimaregnskap, kunnskapsnotater, kunnskapsheving, egen profilering, miljøbeviset)

– At nettverksbygging skjer lokalt, er det viktigste.

– Kunnskapsnotat er et viktig bidrag. Agder Renovasjon IKS har sammen med Avfall Sør AS vært redaktør av kunnskapsnotatet om forbruk & avfall. Arbeidet med de ulike temaene i notatet  var nyttig, og et viktig bidrag til økt bevisstgjøring rundt vårt «bruk og kast samfunn».

– Konkrete resultater i forhold til klima/miljø? Agder Renovasjon IKS er miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn krever årlig rapportering av hva vi produserer av avfall, energiforbruk, hvor mye vi forurenser osv. Det er smart, for da kan vi forholde oss til mengder og tall, og iverksette tiltak der det monner. Dette bidrar til økt bevisstgjøring for arbeid til beste for miljøet, internt i bedriften.

Har dere grønne produkter eller tjenester?

Agder Renovasjon IKS leverer deponigass til varmesentralen i Arendal. Deponigass er miljøriktig og det fyres alltid på det «grønneste» alternativet, for fjernvarmeforsyningen i Arendal. Utnyttelse av deponigassen som fornybar energi er viktig. Den ville ellers gått til spille («fyrer for måkene»).

Agder Renovasjon selger miljøriktig produkter, miljøteia (redusere plastpose forbruket) og bålkubben (alternativ til engangsgrill). Selges i gjenbruksbutikken på Heftingsdalen.

Vi driver gjenbruksbutikk, oppstart i 2007. Bidrar til økt fokus på gjenbruk, og reduksjon av mengden restavfall.

Vi selger kortreist kompostjord (matavfall omdannes til kompost på Heftingsdalen).

Restavfall og tre-avfall leveres kortreist til energigjenvinning på Sørlandet (Returkraft).

Noe annet dere ønsker å dele eller fronte?

– Agder Renovasjons visjon – Best for miljøet!

– AR er en miljøbedrift i det arbeidet vi utfører med innsamling, behandling og gjenvinning av avfall og vårt fokus på gjenbruk. Selskapet bidrar med holdningsskapende arbeid, med formål – best for miljøet. Agder Renovasjon har vært med i renovasjonsbenchmarking i 2014, der våre resultater ble sammenlignet med 28 andre renovasjonsselskap. Agder Renovasjon scoret høyest av samtlige på gjenbruk, og var blant de med høyest score på miljøstandard og kundetilfredshet.

 

www.agderrenovasjon.no

http://agderrenovasjon.blogspot.com/

 

Agder Renovasjon sine prioriteringer i avfallspyramiden:

agderrenovasjon_grafikk

 

Hilsen Anita

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar