Ukas klimapartner: GRID-Arendal

Denne ukas klimapartner presenteres av Rannveig Nilsen i GRID-Arendal.
GRID-Arendal er et senter som samarbeider med UNEP, FNs Miljøprogram. Kontoret ble etablert som en stiftelse under og med støtte fra Miljøverndepartementet i 1989. Siden da har GRID-Arendal støttet UNEP med miljøinformasjon, kommunikasjon og kapasitetsbygging for bedre miljøforvaltning og for å motivere beslutningstagere til å handle.

Det er 34 ansatte hos GRID-Arendal og 7 konsulenter. De har vært med i Klimapartnere siden 2009. GRID-Arendal arbeider med globale prosjekter, men har en sterk lokal forankring. «Det er viktig at flere går sammen om klimaspørsmål, for å få til et grønt skifte», sier Rannveig.

1. Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

Vi arbeider med miljøspørsmål til daglig, i form av kommunikasjon og informasjon. Det var og er viktig for oss å leve som vi lærer, og gjøre det vi kan for å redusere vår egen miljøpåvirkning. Da er det nyttig å møte andre som har de samme utfordringene, og lære av hverandres erfaringer. Våre prosjekter er globale, men samtidig er vi forankret lokalt. Via Klimapartnernettverket kan vi som organisasjon samarbeide med andre lokale og regionale aktører som tar klimaspørsmålet på alvor. Når flere går sammen om å for eksempel stille miljøkrav til leverandører, er det lettere å få til et ”grønt skifte”.

2. Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

Nettverksbygging er det viktigste for GRID-Arendal. Det er motiverende å samarbeide med andre som er opptatt av miljø- og klimaspørsmål.

3. Har dere oppnådd konkrete resultater i forhold til klima

Omtrent samtidig med at vi ble med i Klimapartnere ble vi også Miljøfyrtårnsertifisert. Vi har blitt mer bevisste på utslippene våre, og siste år har vi redusert dem med 11%. Siden vi har mange internasjonale prosjekter, og dermed mye reising som en viktig del av vår virksomhet, har vi en utfordring i å redusere ytterligere. Men vi kjøper kvoter for alle flyreisene våre, og vurderer å utvide dette til også å gjelde annen transport som bil, buss og tog. Bygget vårt er energieffektivt og klimanøytralt, da vi kjøper strøm med opprinnelsesgaranti.

4. Har dere grønne produkter eller tjenester?

Alle våre prosjekter er miljø- og/eller bistandsprosjekter. For å løse de miljøutfordringene verden står overfor og sikre en bærekraftig utvikling, trenger beslutningstagere på alle nivå informasjon og kunnskap. Vi bistår ved å lage analyser, rapporter og grafikk som presenterer miljøtilstand og miljøutfordringer til ulike målgrupper, vi bygger kompetanse, og vi tilrettelegger for dialog mellom interessegrupper.

Se mer om GRID-Arendal

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar