Folk kaster mer søppel og kildesorterer bedre

Visste du at gjenbruksbutikken til Klimapartner Agder renovasjon omsetter for 2 millioner kroner i året av din søppel? Vi kaster stadig mer og finere søppel. Avfallsmottaket på Østerhus i Grimstad mottok 15.000 tonn søppel i 2013, hele 6.000 tonn mer enn året før. Så langt i 2014 har Grimstadfolk skrotet 7.000 tonn, og det er en økning fra rekordåret i fjor. Samtidig har vi blitt flinkere til å kildesortere søpla.

Ved avfallsmottaket i Grimstad sorteres søpla vår etter 135 ulike artikkelnummer. Anlegget hadde nyåpning i 2010 etter utvidelse og oppgradering. Nå er det for eksempel enklere å se hvor en skal kaste de ulike avfallstypene, og man står tørt under tak mens sorteringen pågår.

Det er sju personer som jobber ved mottaket på Østerhus i Grimstad. I snitt har de 90 besøkende om dagen. Mandager og torsdager er det langåpent, det er de mest hektiske dagene sammen med fredag og de fem lørdagene de har åpent i løpet av året.

De ansatte mener folk er mer bevisst på kildesortering nå enn tidligere.

-Det virker som om folk er flinkere på å sortere i dag enn for bare to år siden. Vi jobber mye med veiledning og oppfordrer kundene til å sortere så mye som mulig, sier vektoperatør Einar Andersen.

Han og kollegene merker at fornyingsbehovet hos folk har blitt større, spesielt etter at IKEA kom til Sørlandet.

-Da skulle plutselig «alle» skifte kjøkken, og vi fikk blant annet mye mer pappemballasje. Det er jo fint at søppelet ender her og ikke i skogen, sier Andersen.

Les mer i Grimstad Adressetidende om hva folk i Grimstad kaster.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar